కుతూహలం ఆర్భాటమే

పాట రచయిత: ఎస్ జె బెర్క్మన్స్
Lyricist: S J Berchmans

కుతూహలం ఆర్భాటమే – నా యేసుని సన్నిధిలో
ఆనందమానందమే – నా యేసుని సన్నిధిలో (2)          ||కుతూహలం||

పాపమంత పోయెను – రోగమంత పోయెను
యేసుని రక్తములో
క్రీస్తునందు జీవితం – కృప ద్వారా రక్షణ
పరిశుద్ధ ఆత్మలో (2)                  ||కుతూహలం ||

దేవాది దేవుడు – ప్రతిరోజు నివసించు
దేవాలయం మనమే
ఆత్మయైన దేవుడు – మన సొంతమాయెను
ఆశ్చర్యమాశ్చర్యమే (2)               ||కుతూహలం||

శక్తినిచ్చు యేసు – జీవమిచ్చు యేసు
జయంపై జయం ఇచ్చును
ఏకముగా కూడి – హోసన్నా పాడి
ఊరంతా చాటెదము (2)                      ||కుతూహలం||

Kuthoohalam Aarbhaatame Naa Yesuni Sannidhilo
Aanandamaanandame Naa Yesuni Sannidhilo (2)
                                                                 ||Kuthoohalam||

Paapamantha Poyenu Rogamantha Poyenu
Yesuni Rakthamulo
Kreesthunandu Jeevitham Krupa Dvaaraa Rakshana
Parishudhdha Aathmalo (2)                          ||Kuthoohalam||

Devaadhi Devudu Prathi Roju Nivasinche
Devaalayam Nene
Aathma Aina Devudu Mana Sonthamaayenu
Aascharyamaascharyame (2)                       ||Kuthoohalam||

Shakthi Nichchu Yesu Jeevamichchu Yesu
Jayampai Jayam Ichchunu
Ekamugaa Koodi Hosanna Paadi
Ooranthaa Chaatedamu (2)                          ||Kuthoohalam||

D                            A                                  D
Kuthuhalam Arbhatame Na Yesuni  Sannidhilo

D                         G          A                   D
Anandam Anandame Na Yesuni Sannidhilo

D
Papam Antha Poyane Rogamantha Tholagenu
Bm                  G      A
Yesuni Rakthamulo Kristunandu Jeevitham
G                                     A                       D
Krupa Dwara Rakshana Parishuda Aathmalo


D
Devadi Devudu Prathiroju Nivasinche
Bm                 G   A
Devalayam Nene Aathmalona Devudu
G                            A                            D
Gurthinche Nannu Adbutha Madbhutame


D
Shakti Nichu Yesu Jeevamichu Yesu
Bm                          G
Jayampai Jayam Ichunu
A                                G
Ekamuga Kudi Hosanna Paadi
A                          D
Ooranthaa Chatedamu

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply