కలువరిగిరిలో సిలువధారియై

పాట రచయిత:
Lyricist:


కలువరిగిరిలో సిలువధారియై
వ్రేలాడితివా నా యేసయ్యా (2)

అన్యాయపు తీర్పునొంది ఘోరమైన శిక్షను
ద్వేషాగ్ని జ్వాలలో దోషివై నిలిచావా (2)
నా దోషక్రియలకై సిలువలో బలి అయితివా
నీ ప్రాణ క్రయ ధనముతో రక్షించితివా (2)            ||కలువరిగిరిలో||

దారి తప్పిపోయిన గోర్రెనై తిరిగాను
ఏ దారి కానరాక సిలువ దరికి చేరాను (2)
ఆకరి రక్తపు బొట్టును నా కొరకై ధారపోసి
నీ ప్రాణ త్యాగముతో విడిపించితివా (2)                ||కలువరిగిరిలో||

Kaluvarigirilo Siluvadhaariyai
Vrelaadithivaa Naa Yesayyaa (2)

Anyaayapu Theerpunondi Ghoramaina Shikshanu
Dveshaagni Jwaalalo Doshivai Nilichaavaa (2)
Naa Doshakriyalakai Siluvalo Bali Aithivaa
Nee Praana Kraya Dhanamutho Rakshinchithivaa (2)   ||Kaluvarigirilo||

Daari Thappipoyina Gorrenai Thirigaanu
Ae Daari Kaanaraaka Siluva Dariki Cheraanu (2)
Aakari Rakthapu Bottunu Naakorakai Dhaaraposi
Nee Praana Thyaagamutho Vidipinchithivaa (2)   ||Kaluvarigirilo||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply