లెక్కించలేని స్తోత్రముల్

పాట రచయిత: కృపల్ మోహన్
Lyricist:
Kripal Mohan


లెక్కించలేని స్తోత్రముల్
దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదన్
దేవా ఎల్లప్పుడూ నే పాడెదన్ (2)
ఇంత వరకు నా బ్రతుకులో (2)
నువ్వు చేసిన మేళ్ళకై                 ||లెక్కించలేని||

ఆకాశ మహాకాశముల్
వాటియందున్న సర్వంబును (2)
భూమిలో కనబడునవన్ని (2)
ప్రభువా నిన్నే కీర్తించున్             ||లెక్కించలేని|| 

అడవిలో నివసించువన్ని
సుడిగాలియు మంచును (2)
భూమిపైనున్నవన్ని (2)
దేవా నిన్నే పొగడును                ||లెక్కించలేని|| 

నీటిలో నివసించు ప్రాణుల్
ఈ భువిలోన జీవ రాసులు (2)
ఆకాశమున ఎగురునవన్ని (2)
ప్రభువా నిన్నే కీర్తించున్            ||లెక్కించలేని||

Lekkinchaleni Sthothramul
Devaa Ellappudu Ne Paadedan
Devaa Ellappudu Ne Paadedan (2)
Intha Varaku Naa Brathukulo (2)
Nuvvu Chesina Mellakai  ||Lekkinchaleni||

Aakaasha Mahaakaashamul
Vaatiyandunna Sarvambunu (2)
Bhoomilo Kanabadunavanni (2)
Prabhuvaa Ninne Keerthinchun   ||Lekkinchaleni||

Adavilo Nivasinchuvanni
Sudigaaliyu Manchunu (2)
Bhoomipainunnavanni (2)
Devaa Ninne Pogadunu    ||Lekkinchaleni||

Neetilo Nivasinchu Praanul
Ee Bhuvilona Jeeva Raasulu (2)
Aakaashamuna Egurunavanni (2)
Prabhuvaa Ninne Keerthinchun   ||Lekkinchaleni||

Chorus 
Am    G  C    Am    Dm    E     Am
Lekkinchaleni Sthothramul - Devaa Ellapudu Ne Paadedan
     C G      Am  Dm      E   Am
Inthavaraku Naa Brathukulo - Neevu Chesina Mellakai ||Lekkinchaleni||

Am       C        Am         Dm
Aakaasha Mahaakashamul - Dhaani Krindunna Aakaashamu
D         G    Am    E        Am
Bhumilo Kanabadunavanni - Prabhuva Ninne Keerthinchun ||Lekkinchaleni||

Am         C      Am      Dm
Adavilo Nivasinchunavanni - Sudigaaliyu Manchunu 
D        G    Am   E     Am
Bhoomipai nunna vanni - Deva Ninne Pogadunu     ||Lekkinchaleni||

Am         C      Am         Dm
Neetilo Nivasinchu Praanul - Ee Bhuvilona Jeevaraasulu
D         G    Am     E       Am
Aakaashamuna Eguravanni - Prabhuvaa Ninne Keerthinchun   ||Lekkinchaleni||
Strumming: D D U D U
Note that Kripal Mohan's version is in C#m so, you can capo 4 and play these chords

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

16 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: