మార్గము చూపుము ఇంటికి

పాట రచయిత:
Lyricist:


మార్గము చూపుము ఇంటికి – నా తండ్రి ఇంటికి
మాధుర్య ప్రేమా ప్రపంచమో – చూపించు కంటికి (2)

పాప మమతల చేత – పారిపోయిన నాకు
ప్రాప్తించె క్షామము
పశ్చాత్తాప్పమునొంది – తండ్రి క్షమ కోరుచు
పంపుము క్షేమము (2)
ప్రభు నీదు సిలువ – ముఖము చెల్లని నాకు
పుట్టించె ధైర్యము (2)                    ||మార్గము||

ధనమే సర్వంబనుచు- సుఖమే స్వర్గంబనుచు
తండ్రిని వీడితి
ధరణి భోగములెల్ల – బ్రతుకు ధ్వంసము జేయ
దేహీ నిను చేరితి (2)
దేహీ అని నీ వైపు – చేతులెత్తిన నాకు
దారిని జూపుము (2)     ||మార్గము||

దూర దేశములోన – బాగుందుననుకొనుచు
తప్పితి మార్గము
తరలిపోయిరి నేను – నమ్మిన హితులెల్ల
తరిమే దారిద్య్రము (2)
దాక్షిణ్య మూర్తి నీ – దయ నాపై కురిపించి
ధన్యుని చేయుము (2)                  ||మార్గము||

అమ్ముకొంటిని నేను – అధముడొకనికి నాడు
ఆకలి బాధలో
అన్యాయమయిపోయే – పందులు సహ వెలివేయ
అలవడెను వేదన (2)
అడుగంటె అవినీతి – మేల్కొనియె మానవత
ఆశ్రయము గూర్చుము (2)        ||మార్గము||

కొడుకునే కాదనుచు – గృహమే చెరసాలనుచు
కోపించి వెళ్ళితి
కూలివానిగనైన – నీ యింట పని చేసి
కనికరమే కోరుదు (2)
కాదనకు నా తండ్రి – దిక్కెవ్వరును లేరు
క్షమియించి బ్రోవుము (2)        ||మార్గము||

నా తండ్రి నను జూచి – పరుగిడిచూ ఏతెంచి
నాపైబడి ఏడ్చెను
నవ జీవమును గూర్చి – ఇంటికి తోడ్కొని వెళ్లి
నన్నూ దీవించెను (2)
నా జీవిత కథయంత – యేసు ప్రేమకు ధరలో
సాక్ష్యమై యుండును (2)                    ||మార్గము||

Maargamu Choopumu Intiki – Naa Thandri Intiki
Maadhurya Premaa Prapanchamo – Choopinchu Kantiki (2)

Paapa Mamathala Chetha – Paaripoyina Naaku
Praapthinche Kshaamamu
Paschaaththappamunondi – Thandri Kshama Koruchu
Pampumu Kshemamu (2)
Prabhu Needu Siluva – Mukhamu Chellani Naaku
Puttinche Dhairyamu (2)        ||Maargamu||

Dhaname Sarvambanuchu – Sukhame Swargambanuchu
Thandrini Veedithi
Dharani Bhogamulella – Brathuku Dhwamsamu Jeya
Dehi Ninu Cherithi (2)
Dehi Ani Nee Vaipu – Chethuletthina Naaku
Daarini Joopumu (2)            ||Maargamu||

Doora Deshamulona – Baagundunanukonuchu
Thappithi Maargamu
Tharalipoyiri Nenu – Nammina Hithulella
Tharime Daridryamu (2)
Daakshinya Moorthy Nee – Daya Naapai Kuripinchi
Dhanyuni Cheyumu (2)           ||Maargamu||

Ammukontini Nenu – Adhamudokaniki Naadu
Aakali Baadhalo
Anyaayamayipoye – Pandulu Saha Veliveya
Alavadenu Vedana (2)
Adugante Avineethi – Melkoniye Maanavatha
Aashrayamu Goorchumu (2)        ||Maargamu||

Kodukune Kaadanuchu – Gruhame Cherasaalanuchu
Kopinchi Vellithi
Koolivaaniganaina – Nee Yinta Pani Chesi
Kanikarame Korudu (2)
Kaadanaku Naa Thandri – Dikkevvarunu Leru
Kshamiyinchi Brovumu (2)       ||Maargamu||

Naa Thandri Nanu Joochi – Parugidichoo Ethenchi
Naapaibadi Edchenu
Nava Jeevamunu Goorchi – Intiki Thodkoni Velli
Nannoo Deevinchenu (2)
Naa Jeevitha Kathayantha – Yesu Premaku Dharalo
Saakshyamai Yundunu (2)          ||Maargamu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

4 comments

    1. Thank you brother.
      But it is not “Deva Ninnu Cherithi”. Please check in Andhra Kraisthava Keerthanalu Book (if you have). It is “Dehi Ninu Cherithi”.

Leave a Reply

%d bloggers like this: