నా జీవం నా సర్వం

పాట రచయిత: కృపల్ మోహన్
Lyricist: Kripal Mohan


నా జీవం నా సర్వం నీవే దేవా (2)
నా కొరకే బలి అయిన గొర్రెపిల్ల
నా కొరకే రానున్న ఓ మెస్సయ్యా      ||నా జీవం||

తప్పిపోయిన నన్ను వెదకి రక్షించి
మంచి కాపరి నాకై ప్రాణమిచ్చితివే (2)
ఏమివ్వగలను నీ ఎనలేని ప్రేమకై
విరిగి నలిగిన హృదయమే నేనర్పింతును (2)    ||నా జీవం||

నీవే నీవే నీవే దేవా (4)

Naa Jeevam Naa Sarvam Neeve Devaa
Naa Korake Bali Aina Gorrepilla
Naa Korake Raanunna O Messayya   ||Naa Jeevam||

Thappipoyina Nannu Vedaki Rakshinchi
Manchi Kaaparivai Naakai Praanamichchithivi (2)
Emivvagalanu Nee Enaleni Premakai
Virigi Naligina Hrudayame Nenarpinthunu (2)  ||Naa Jeevam||

Neeve Neeve Neeve Devaa (4)

Em         C         D Dsus4 D Em
Naa Jeevam, Naa Sarvam  Neeve   Deva
G           Am        D Dsus4 D Em
Naa Korake,  Baliyaina Gorrepilla
G         Am       D Dsus4 D Em
Naa Korake Raanunna Oh Messiah 
 
Em           D Dsus4 D  Em     D   Dsus4 D
Thappipoyina Nannu      Vedaki Rakshinchi
Em            Am          B                    
Manchi Kaaparivai, Naakai Praanaminchithivee
Em      Am         D        Em
Ye Mivvagalanu Nee Yenaleni Premakai
                Am           D  Dsus4 D Em
Virigi Naligina Hrudayame Nee Karpinthunu
Em         C         D Dsus4 D Em
Na Jeevam, Naa Sarvam  Neeve   Deva
Em    C     Am     Em
Neeve Neeve Neeve Deva
Em          Am        D Dsus4 D Em
Naa Korake, Baliyaina Gorrepilla
G         Am       D Dsus4 D Em
Naa Korake Raanunna Oh Messiah 
G         C         D Dsus4 D Em
Naa Jeevam, Naa Sarvam  Neeve   Deva   (3)
Em         C           Am     Em
Naa Jeevam, Naa Sarvam  - Neeve Deva

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

3 comments

 1. Listening to this gives so much of peace in the mind and heart, it’s a masterpiece composition ,due to health issues 8m unable to play the guitar, once I’m able to,this will be the first song I’ll play,I’m eagerly looking forward to play this song

Leave a Reply

%d bloggers like this: