నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries

నేడో రేపో నా ప్రియుడేసు
మేఘాలమీద ఏతెంచును
మహిమాన్వితుడై ప్రభు యేసు
మహీ స్థలమునకు ఏతెంచును            ||నేడో రేపో||

చీకటి కమ్మును సూర్యుని
చంద్రుడు తన కాంతినీయడు (2)
నక్షత్రములు రాలిపోవును
ఆకాశ శక్తులు కదిలిపోవును (2)         ||నేడో రేపో||

కడబూర స్వరము ధ్వనియించగా
ప్రియుని స్వరము వినిపించగా (2)
వడివడిగ ప్రభు చెంతకు చేరెద
ప్రియమార ప్రభుయేసుని గాంచెద (2)       ||నేడో రేపో||

నా ప్రియుడేసుని సన్నిధిలో
వేదన రోదనలుండవు (2)
హల్లెలూయా స్తుతిగానాలతో
నిత్యం ఆనందమానందమే (2)               ||నేడో రేపో||

Nedo Repo Naa Priyudesu
Meghaalameeda Ethenchunu
Mahimaanvithudai Prabhu Yesu
Mahee Sthalamunaku Ethenchunu         ||Nedo Repo||

Cheekati Kammunu Suryuni
Chandrudu Thana Kaanthineeyadu (2)
Nakshathramulu Raalipovunu
Aakaasha Shakthulu Kadilipovunu (2)     ||Nedo Repo||

Kadaboora Swaramu Dhvaniyinchagaa
Priyuni Swaramu Vinipinchagaa (2)
Vadivadiga Prabhu Chenthaku Cheredaa
Priyamaara Prabhuyesuni Gaancheda (2)    ||Nedo Repo||

Naa Priyudesuni Sannidhilo
Vedana Rodanalundavu (2)
Hallelooyaa Sthuthigaanaalatho
Nithyam Aanandamaanandame (2)     ||Nedo Repo||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply