నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా

పాట రచయిత:
Lyricist:

నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా
నీవెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా (2)
నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా
నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా (2)         ||నీవుంటే||

ఎన్ని బాధలున్ననూ ఇబ్బందులైననూ
ఎంత కష్టమొచ్చినా నిష్టూరమైననూ (2)          ||నీ మాట||

బ్రతుకు నావ పగిలినా కడలి పాలైననూ
అలలు ముంచి వేసినా ఆశలు అనగారినా (2)    ||నీ మాట||

ఆస్తులన్నీ పోయినా అనాథగా మిగిలినా
ఆప్తులే విడనాడినా ఆరోగ్యం క్షీణించినా (2)        ||నీ మాట||

నీకు ఇలలో ఏదియు లేదు అసాధ్యము
నీదు కృపతో నాకేమియు కాదిల సమానము (2) ||నీ మాట||

Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
Neevente Nenu Untaanesayyaa (2)

Nee Maata Chaalayyaa Nee Choopu Chaalayyaa
Nee Thodu Chaalayyaa Nee Needa Chaalayyaa (2)     ||Neevunte||

Enni Bhaadhalunnanoo Ibbandulainanoo
Entha Kashtamochchinaa Nishtooramainanoo (2)       ||Nee Maata||

Brathuku Naava Pagilinaa Kadali Paalainanoo
Alalu Munchi Vesinaa Aashalu Anagaarinaa (2)           ||Nee Maata||

Aasthulanni Poyinaa Anaathagaa Migilinaa
Aapthule Vidanaadinaa Aarogyam Ksheeninchinaa (2) ||Nee Maata||

Neeku Ilalo Ediyu Ledu Asaadhyamu
Needu Krupatho Naakemiyu Kaadila Samaanamu (2)  ||Nee Maata||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on the 2nd Fret Chord (Em)
Em       C     Em    
Neevunte Naaku Chaalu Yesayyaa
  C      D    Em  
Neevente Nenu Untaanesayyaa (2)
Em        D           Em
Nee Maata Chaalayyaa Nee Choopu Chaalayyaa
  C      Am   D      Em 
Nee Thodu Chaalayyaa Nee Needa Chaalayyaa (2)   ||Neevunte||
Em     C   D     B  Em 
Enni Bhaadhalunnanoo Ibbandulainanoo
      C    D Am    C  Em
Entha Kashtamochchinaa Nishtooramainanoo (2)    ||Nee Maata||
Em       C   D  B   C    Em
Brathuku Naava Pagilinaa Kadali Paalainanoo
       C  D Am    C  Em
Alalu Munchi Vesinaa Aashalu Anagaarinaa (2)      ||Nee Maata||
Em     C   D     B  Em
Aasthulanni Poyinaa Anaathagaa Migilinaa
       C  D Am    C     Em
Aapthule Vidanaadinaa Aarogyam Ksheeninchinaa (2) ||Nee Maata||
Em     C D   B  Em
Neeku Ilalo Ediyu Ledu Asaadhyamu
        C   D Am   C  Em
Needu Krupatho Naakemiyu Kaadila Samaanamu (2) ||Nee Maata||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

3 comments

 1. So much true, no person will come to help in tines of trouble, Only our savior and master will be there with us. Thank you for uploading this lyrics. May God bless you and keep you safe.

Leave a Reply

%d bloggers like this: