ప్రియ యేసు రాజును

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion

ప్రియ యేసు రాజును నే చూచిన చాలు
మహిమలో నేనాయనతో ఉంటే చాలు (2)
నిత్యమైన మోక్షగృహము నందు చేరి
భక్తుల గుంపులో హర్షించిన చాలు (2)             ||ప్రియ యేసు||

యేసుని రక్తమందు కడుగబడి
వాక్యంచే నిత్యం భద్రపరచబడి (2)
నిష్కలంక పరిశుధ్దులతో పేదన్ నేను (2)
బంగారు వీదులలో తిరిగెదను (2)                   ||ప్రియ యేసు||

ముండ్ల మకుటంబైన తలను జూచి
స్వర్ణ కిరీటం బెట్టి ఆనందింతున్ (2)
కొరడాతో కొట్టబడిన వీపున్ జూచి (2)
ప్రతి యొక్క గాయమును ముద్దాడెదన్ (2)       ||ప్రియ యేసు||

హృదయము స్తుతులతో నింపబడెను
నా భాగ్య గృహమును స్మరించుచు (2)
హల్లెలూయ ఆమెన్ హల్లెలూయ (2)
వర్ణింప నా నాలుక చాలదయ్యా (2)                  ||ప్రియ యేసు||

ఆహ ఆ బూర ఎప్పుడు ధ్వనించునో
ఆహ నా ఆశ ఎప్పుడు తీరుతుందో (2)
తండ్రి నా కన్నీటిని తుడుచునెప్పుడో (2)
ఆశతో వేచియుండే నా హృదయం (2)               ||ప్రియ యేసు||

Priya Yesu Raajunu Ne Choochina Chaalu
Mahimalo Nenaayanatho Unte Chaalu (2)
Nithyamaina Mokshagruhamu Nandu Cheri
Bhakthula Gumpulo Harshinchina Chaalu (2)     ||Priya Yesu||

Yesuni Rakthamandu Kadugabadi
Vaakyamche Nithyam Bhadraparachabadi (2)
Nishkalanka Parishudhdhulatho Pedan Nenu (2)
Bangaaru Veedulalo Thirigedanu (2)      ||Priya Yesu||

Mundla Makutambaina Thalanu Joochi
Swarna Kireetam Betti Aanandinthun (2)
Koradaatho Kottabadina Veepun Joochi (2)
Prathi Yokka Gaayamunu Mudhdhaadedan (2)     ||Priya Yesu||

Hrudayamu Sthuthulatho Nimpabadenu
Naa Bhaagya Gruhamunu Smarinchuchu (2)
Hallelooya Aamen Hallelooya (2)
Varnimpa Naa Naaluka Chaaladayyaa (2)     ||Priya Yesu||

Aaha Aa Boora Eppudu Dhvaninchuno
Aaha Naa Aasha Eppudu Theeruthundo (2)
Thandri Naa Kanneetini Thuduchuneppudo (2)
Aashatho Vechiyunde Naa Hrudayam (2)     ||Priya Yesu||

Download Lyrics as: PPT

Lyrics:

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: