సదాకాలము నీతో నేను

పాట రచయిత:
Lyricist:


సదాకాలము నీతో నేను జీవించెదను యేసయ్య
యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా యేసయ్యా (2)         ||సదాకాలము||

పాపాల ఊభిలో పడియున్న నన్ను
నీ ప్రేమతో నన్ను లేపావయ్యా (2)
ఏ తోడులేని నాకు నా తోడుగా
నా అండగా నీవు నిలిచావయ్యా (2)             ||యేసయ్యా||

నీ వాత్సల్యమును నాపై చూపించి
నీ సాక్షిగా నన్ను నిలిపావయ్యా (2)
ఆశ్చర్యకార్యములు ఎన్నో చేసి
నీ పాత్రగా నన్ను మలిచావయ్యా (2)           ||యేసయ్యా||

Sadaakaalamu Neetho Nenu
Jeevinchedanu Yessayya
Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa Yesayyaa (2)   ||Sadaakaalamu||

Paapaala Oobhilo Padiyunna Nannu
Nee Prematho Nannu Lepaavayyaa (2)
Ae Thoduleni Naaku Naa Thodugaa
Naa Andagaa Neevu Nilichaavayyaa (2)      ||Yesayyaa||

Nee Vaathsalyamunu Naapai Choopinchi
Nee Saakshigaa Nannu Nilipaavayyaa (2)
Aascharyakaaryamulu Enno Chesi
Nee Paathragaa Nannu Malichaavayyaa (2)   ||Yesayyaa||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

6 comments

  1. Praise the Lord Sister!
   Please find meaning of the song below:

   Jesus, I want to live with you forever
   Oh.. Jesus Oh.. Jesus Oh.. Jesus Oh.. Jesus

   When I was in miry clay
   You have lifted me up
   When no one has accompanied me
   You were my shelter

   You have shown your love on me
   And made me as your witness
   You have done amazing works
   And moulded me as your vessel

Leave a Reply

%d bloggers like this: