స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే

పాట రచయిత: సీయోను గీతాలు
Lyricist: Songs of Zion


స్తుతియు మహిమ ఘనత నీకే
యుగయుగముల వరకు
ఎంతో నమ్మదగిన దేవా (2)       ||స్తుతియు||

మా దేవుడవై మాకిచ్చితివి
ఎంతో గొప్ప శుభ దినము (2)
మేమందరము ఉత్సాహించి సంతోషించెదము (2)
కొనియాడెదము మరువబడని మేలుల చేసెనని (2)       ||స్తుతియు||

నీవొక్కడవే గొప్ప దేవుడవు
ఘనకార్యములు చేయుదువు (2)
నీదు కృపయే నిరంతరము నిలచియుండునుగా (2)
నిన్ను మేము ఆనందముతో ఆరాధించెదము (2)           ||స్తుతియు||

నీవే మాకు పరమ ప్రభుడవై
నీ చిత్తము నెరవేర్చితివి (2)
జీవమునిచ్చి నడిపించితివి నీ ఆత్మ ద్వారా (2)
నడిపించెదవు సమ భూమిగల ప్రదేశములో నన్ను (2)   ||స్తుతియు||

భరియించితివి శ్రమలు నిందలు
ఓర్చితివన్ని మా కొరకు (2)
మరణము గెల్చి ఓడించితివి సాతాను బలమున్ (2)
పరము నుండి మాకై వచ్చే ప్రభు యేసు జయము (2)    ||స్తుతియు||

Sthuthiyu Mahima Ghantha Neeke
Yugayugamula Varaku
Entho Nammadagina Deva (2)   ||Sthuthiyu||

Maa Devudavai Maakichchithivi
Entho Goppa Shubha Dinamu (2)
Memandaramu Utsaahinchi Santhoshinchedamu (2)
Koniyaadedamu Maruvabadani Melula Chesenani (2)   ||Sthuthiyu||

Neevokkadave Goppa Devudavu
Ghanakaaryamulu Cheyuduvu (2)
Needu Krupaye Nirantharamu Nilachiyundunugaa (2)
Ninnu Memu Aanandamutho Aaradhinchedamu (2)  ||Sthuthiyu||

Neeve Maaku Parama Prabhudavai
Nee Chiththamu Neraverchithivi (2)
Jeevamunichchi Nadipinchithivi Nee Aathma Dvaaraa (2)
Nadipinchedavu Sama Bhoomigala Pradeshamulo Nannu (2)   ||Sthuthiyu||

Bhariyinchithivi Shramalu Nindalu
Orchithivanni Maa Koraku (2)
Maranamu Gelchi Odinchithivi Saathaanu Balamun (2)
Paramu Nundi Maakai Vachche Prabhu Yesu Jayamu (2)        ||Sthuthiyu||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

Capo on 4thfret chord (C)
C     Am   C7   F
Sthuthiyu Mahima Ghantha Neeke
Dm   F    G
Yugayugamula Varaku
 F  G       C
Entho Nammadagina Deva (2)  ||Sthuthiyu||
C   F    C   G  
Maa Devudavai Maakichchithivi
    F  G     C 
Entho Goppa Shubha Dinamu (2)
C7   Am  F  Dm   G       C   
Memandaramu Utsaahinchi Santhoshinchedamu (2)
C7   F   Dm  G          C
Koniyaadedamu Maruvabadani Melula Chesenani (2)  ||Sthuthiyu||
C   F   C   G 
Neevokkadave Goppa Devudavu
    F    G    C
Ghanakaaryamulu Cheyuduvu (2)
C7   Am   F   C    G       C
Needu Krupaye Nirantharamu Nilachiyundunugaa (2)
C7   F  Dm  G         C
Ninnu Memu Aanandamutho Aaradhinchedamu (2) ||Sthuthiyu||
C   F    C     G 
Neeve Maaku Parama Prabhudavai
      F  G     C
Nee Chiththamu Neraverchithivi (2)
C7   Am   F  Dm     G       C
Jeevamunichchi Nadipinchithivi Nee Aathma Dvaaraa (2)
C7   F    Dm  G             C
Nadipinchedavu Sama Bhoomigala Pradeshamulo Nannu (2)  ||Sthuthiyu||
C   F     C    G
Bhariyinchithivi Shramalu Nindalu
   F    G    C
Orchithivanni Maa Koraku (2)
C7    Am   F   Dm     G     C
Maranamu Gelchi Odinchithivi Saathaanu Balamun (2)
C7   F    Dm  G           C
Paramu Nundi Maakai Vachche Prabhu Yesu Jayamu (2)    ||Sthuthiyu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

9 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: