తరతరాలలో

పాట రచయిత: ఆంధ్ర క్రైస్తవ కీర్తనలు
Lyricist: Andhra Kraisthava Keerthanalu

తరతరాలలో యుగయుగాలలో జగజగాలలో
దేవుడు దేవుడు యేసే దేవుడు
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా

భూమిని పుట్టించకమునుపు
లోకము పునాది లేనపుడు    ||దేవుడు||

సృష్టికి శిల్పకారుడు
జగతికి ఆదిసంభూతుడు       ||దేవుడు||

తండ్రి కుమార ఆత్మయు
ఒకడైయున్న రూపము        ||దేవుడు||

Tharatharaalalo Yugayugaalalo Jagajagaalalo
Devudu Devudu Yese Devudu
Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa Hallelooyaa

Bhoomini Puttinchakamunupu
Lokamu Punaadi Lenapudu    ||Devudu||

Srushtiki Shilpakaarudu
Jagathiki Aadisambhoothudu     ||Devudu||

Thandri Kumaara Aathmayu
Okadaiyunna Roopamu      ||Devudu||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: