జన్మించెను ఒక తార

పాట రచయిత:
Lyricist:

జన్మించెను ఒక తార
తూర్పు దిక్కున కాంతిమయముగా
దివి నుండి భువికి వెడలిన
రారాజును సూచిస్తూ (2)

హ్యాప్పీ హ్యాప్పీ క్రిస్మస్
మెర్రి మెర్రి క్రిస్మస్ (2)            ||జన్మించెను||

ఇదిగో జనులందరికి
సంతోషకరమైన సువార్తమానము (2)
దేవాది దేవుండు
ఒక శిశువై పుట్టెను (2)         ||హ్యాప్పీ||

సర్వోన్నత స్థలములలో
దేవునికి మహిమ ఆయనకిష్టులకు (2)
భూమియందు
సమాధానము (2)               ||హ్యాప్పీ||

మనలను పాపాలనుండి
రక్షించు దేవుడు ఆయనే యేసు (2)
నీ కొరకే అరుదించే
తన ప్రాణం నిచ్చుటకై (2)       ||హ్యాప్పీ||

Janminchenu Oka Thaara
Thoorpu Dikkuna Kaanthimayamugaa
Divi Nundi Bhuviki Vedalina
Raaraajunu Soochisthu (2)

Happy Happy Christmas
Merry Merry Christmas (2)     ||Janminchenu||

Idigo Janulandariki
Santhoshakaramaina Suvaarthamaanamu (2)
Devaadi Devundu
Oka Shishuvai Puttenu (2)            ||Happy||

Sarvonnatha Sthalamulalo
Devuniki Mahima Aayanakishtulaku (2)
Bhoomiyandu
Samaadhaanamu (2)                    ||Happy||

Manalanu Paapaalanundi
Rakshinchu Devudu Aayaane Yesu (2)
Nee Korake Arudinche
Thana Praanam Nichchutakai (2)    ||Happy||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply