బంగారం అడుగలేదు

పాట రచయిత:
Lyricist:

బంగారం అడుగలేదు వజ్రాల్ని అడుగలేదు
హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా
ఆస్తులను అడుగలేదు అంతస్తులు అడుగలేదు
హృదయాన్ని అడిగాడయ్యా (2)
మనుషులను చేసాడయ్యా
ఈ లోకాన్ని ఇచ్చాడయ్యా (2)

నా యేసయ్యా.. నా యేసయ్యా…
నా యేసయ్యా.. నా యేసయ్యా…   ||బంగారం||

పాపాన్ని తొలగించి శాపాన్ని విరిచేయ
భూలోకం వచ్చాడయ్యా
మానవుని రక్షించి పరలోకమున చేర్చ
సిలువను మోసాడయ్యా (2)
కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా
సంతోషం పంచాడయ్యా (2)         ||నా యేసయ్యా||

రక్షణను అందించి రక్తాన్ని చిందించి
మోక్షాన్ని ఇచ్చాడయ్యా
ధనవంతులనుగా మనలను చేయ
దారిద్ర్యమొందాడయ్యా (2)
కన్నీటిని తుడిచాడయ్యా
సంతోషం పంచాడయ్యా (2)          ||నా యేసయ్యా||

Bangaram Adugaledu Vajraalani Adugaledu
Hrudayaanni Adigaadayyaa
Aasthulanu Adugaledu Anthasthulu Adugaledu
Hrudayaanni Adigaadayyaa (2)
Manushulanu Chesaadayyaa
Ee Lokaanni Ichchaadayyaa (2)

Naa Yesayyaa.. Naa Yesayyaa…
Naa Yesayyaa.. Naa Yesayyaa…          ||Bangaram||

Paapaanni Tholaginchi Shaapaanni Viricheya
Bhoolokam Vachchaadayyaa
Maanavuni Rakshinchi Paralokamuna Chercha
Siluvanu Mosaadayyaa (2)
Kanneetini Thudichaadayyaa
Santosham Panchaadayyaa (2)               ||Naa Yesayyaa||

Rakshananu Andinchi Rakthaanni Chindinchi
Mokshaanni Ichchaadayyaa
Dhanavanthulanugaa Manalanu Cheya
Daaridryamondaadayyaa (2)
Kanneetini Thudichaadayyaa
Santosham Panchaadayyaa (2)              ||Naa Yesayyaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

7 comments

 1. Dear Brother,
  Very excellent work brother.

  Recently we have launched few songs in YouTube.

  We want to give you lyrics please tell us how to move
  Pas Benjamin
  8374049977

Leave a Reply

%d bloggers like this: