కనులున్నా కానలేని

పాట రచయిత: పి సతీష్ కుమార్
Lyricist: P Satish Kumar


కనులున్నా కానలేని చెవులున్నా వినలేని (2)
మనసున్నా మతిలేని స్తితియున్నా గతిలేని (2)
వాడను యేసయ్యా
ఓడిపోయిన వాడను (2)         ||కనులున్నా||

అన్ని ఉన్నా ఏమిలేని అందరు ఉన్న ఏకాకిని
దారి ఉన్నా కానరాని చెంతనున్నా చేరలేని
యేసయ్యా నన్ను విడువకయ్యా (2)
దిక్కులేని వాడను
వాడను యేసయ్యా
చెదరిపోయిన గూడును (2)      ||కనులున్నా||

భాషలున్నా భావములేని ఆత్మ ఉన్నా అవివేకిని
భక్తి ఉన్నా శక్తిలేని ప్రార్థన ఉన్నా ప్రేమలేని
యేసయ్యా నన్ను కరుణించుమా (2)
ఫలములేని వాడను
వాసిని యేసయ్యా
పేరుకు మాత్రమే విశ్వాసిని (2)     ||కనులున్నా||

బోధ ఉన్నా బ్రతుకులేని
పిలుపు ఉన్నా ప్రయాసపడని
సేవ ఉన్నా సాక్ష్యములేని
సంఘము ఉన్నా ఆత్మలులేని
యేసయ్యా నన్ను నింపుమయ్యా (2)
ఆత్మలేని వాడను
పాదిరిని యేసయ్యా
మాదిరి లేని కాపరిని (2)          ||కనులున్నా||

Kanulunnaa Kaanaleni Chevulunnaa Vinaleni (2)
Manasunnaa Mathileni Sthithiyunnaa Gathileni (2)
Vaadanu Yesayyaa
Odipoyina Vaadanu (2)             ||Kanulunnaa||

Anni Unnaa Emi Leni
Andaru Unna Ekaakini
Daari Unnaa Kaanaraani
Chenthanunnaa Cheraleni
Yesayyaa Nannu Viduvakayyaa (2)
Dikku Leni Vaadanu
Vaadanu Yesayyaa
Chedaripoyina Goodunu (2)              ||Kanulunnaa||

Bhaashalunnaa Bhaavamu Leni
Aathma Unnaa Avivekini
Bakthi Unnaa Shakthi Leni
Praarthana Unaa Prema Leni
Yesayyaa Nannu Karuninchumaa (2)
Phalamu Leni Vaadanu
Vaasini Yesayyaa
Peruku Maathrame Vishwaasini (2)          ||Kanulunnaa||

Bodha Unnaa Brathuku Leni
Pilupu Unnaa Prayaasapadani
Seva Unnaa Saakshyamu Leni
Sanghamu Unnaa Aathmalu Leni
Yesayyaa Nannu Nimpumayyaa (2)
Aathma Leni Vaadani
Paadirini Yesayyaa
Maadiri Leni Kaaparini (2)                 ||Kanulunnaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply