ఊహించలేని మేలులతో నింపిన

పాట రచయిత:
Lyricist:

ఊహించలేని మేలులతో నింపిన
నా యేసయ్యా నీకే నా వందనం (2)
వర్ణించగలనా నీ కార్యముల్
వివరించగలనా నీ మేలులన్ (2)       ||ఊహించలేని||

మేలుతో నా హృదయం తృప్తిపరచినావు
రక్షణ పాత్రనిచ్చి నిను స్తుతియింతును (2)
ఇశ్రాయేలు దేవుడా నా రక్షకా
స్తుతియింతును నీ నామమున్ (2)     ||ఊహించలేని||

నా దీనస్థితిని నీవు మార్చినావు
నా జీవితానికి విలువనిచ్చినావు (2)
నీ కృపకు నన్ను ఆహ్వానించినావు
నీ సన్నిధి నాకు తోడునిచ్చినావు (2)   ||ఊహించలేని||

Oohinchaleni Melulatho Nimpina
Naa Yesayyaa Neeke Naa Vandanam (2)
Varninchagalanaa Nee Kaaryamul
Vivarinchagalanaa Nee Melulan (2)             ||Oohinchaleni||

Melutho Naa Hrudayam Thrupthiparachinaavu
Rakshana Paathranichchi Ninu Sthuthiyinthunu (2)
Israyelu Devudaa Naa Rakshakaa
Sthuthiyinthunu Nee Naamamun (2)         ||Oohinchaleni||

Naa Deenasthithini Neevu Maarchinaavu
Naa Jeevithaaniki Viluvanichchinaavu (2)
Nee Krupaku Nannu Aahvaninchinaavu
Nee Sannidhi Naaku Thodunichchinaavu (2)         ||Oohinchaleni||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

6 comments

  1. Thanks a lot brother, this website is such a blessing to so many. God bless you all involved in the back ground.

Leave a Reply

%d bloggers like this: