పదివేలలో అతిప్రియుడు

పాట రచయిత:
Lyricist:

పదివేలలో అతిప్రియుడు
సమీపించరాని తేజోనివాసుడు
ఆ మోము వర్ణించలేము
స్తుతుల సింహాసనాసీనుడు
నా ప్రభు యేసు (4)

ఏ బేధము లేదు ఆ చూపులో
ఏ కపటము లేదు ఆ ప్రేమలో (2)
జీవితములను వెలిగించే స్వరం
కన్నీరు తుడిచే ఆ హస్తము (2)
అంధకారంలో కాంతి దీపం
కష్టాలలో ప్రియనేస్తం (2)
నా ప్రభు యేసు (2)         ||పదివేలలో||

దొంగలతో కలిపి సిలువేసినా
మోమున ఉమ్మి వేసినా (2)
తాను స్వస్థతపరచిన ఆ చేతులే
తన తనవును కొరడాలతో దున్నినా (2)
ఆ చూపులో ఎంతో ప్రేమ
ప్రేమామూర్తి అతనెవరో తెలుసా (2)
నా ప్రభు యేసు (2)          ||పదివేలలో||

Padivelalo Athipriyudu
Sameepincharaani Thejonivaasudu
Aa Momu Varninchalemu
Sthuthula Simhaasanaasenudu
Naa Prabhu Yesu (4)

Ae Bedhamu Ledu Aa Choopulo
Ae Kapatamu Ledu Aa Premalo (2)
Jeevithamulanu Veliginche Swaram
Kanneeru Thudiche Aa Hasthamu (2)
Andhakaaramlo Kaanthi Deepam
Kashtaalalo Priyanestham (2)
Naa Prabhu Yesu (2)           ||Padivelalo||

Dongalatho Kalipi Siluvesinaa
Momuna Ummi Vesinaa (2)
Thaanu Swasthathaparachina Aa Chethule
Thana Thanavunu Koradaalatho Dunninaa (2)
Aa Choopulo Entho Prema
Premaamoorthy Athanevaro Thelusaa (2)
Naa Prabhu Yesu (2)          ||Padivelalo||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply