ఇదే నా కోరిక

పాట రచయిత: ఆర్ ఆర్ కే మూర్తి
Lyricist: R R K Murthy

ఇదే నా కోరిక
నవ జీవన రాగమాలిక (2)          ||ఇదే నా కోరిక||

యేసు లాగ ఉండాలని
యేసుతోనే నడవాలని (2)
నిలవాలని గెలవాలని
యేసునందే ఆనందించాలని (2)   ||ఇదే నా కోరిక||

ఈ లోకంలో పరలోకము
నాలోనే నివసించాలని (2)
ఇంటా బయట యేసునాథునికే
కంటిపాపనై వెలిగిపోవాలని (2)     ||ఇదే నా కోరిక||

యాత్రను ముగించిన వేళ
ఆరోహనమై పోవాలని (2)
క్రీస్తు యేసుతో సింహాసనము
పైకెగసి కూర్చోవాలని (2)             ||ఇదే నా కోరిక||

Ide Naa Korika
Nava Jeevana Raagamaalika (2)       ||Ide Naa Korika||

Yesu Laaga Undaalani
Yesuthone Nadavaalani (2)
Nilavaalani Gelavaalani
Yesunande Aanandinchaalani (2)        ||Ide Naa Korika||

Ee Lokamlo Paralokamu
Naalone Nivasinchaalani (2)
Intaa Bayata Yesunaathunike
Kantipaapanai Veligipovaalani (2)       ||Ide Naa Korika||

Yaathranu Muginchina Vela
Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesthu Yesutho Simhaasanamu
Paikegasi Koorchovaalani (2)               ||Ide Naa Korika||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply