నజరేయుడా నా యేసయ్య

పాట రచయిత: హోసన్నా మినిస్ట్రీస్
Lyricist: Hosanna Ministries


నజరేయుడా నా యేసయ్య
ఎన్ని యుగాలకైనా
ఆరాధ్య దైవము నీవేనని
గళమెత్తి నీ కీర్తి నే చాటెద          ||నజరేయుడా||

ఆకాశ గగనాలను నీ జేనతో కొలిచితివి (2)
శూన్యములో ఈ భూమిని
వ్రేలాడదీసిన నా యేసయ్య (2)
నీకే వందనం నీకే వందనం (2)       ||నజరేయుడా||

అగాధ సముద్రాలకు నీవే ఎల్లలు వేసితివి (2)
జలములలోబడి నే వెళ్ళినా
నన్నేమి చేయవు నా యేసయ్యా (2)
నీకే వందనం నీకే వందనం (2)        ||నజరేయుడా||

సీయోను శిఖరాగ్రము నీ సింహాసనమాయెనా (2)
సీయోనులో నిను చూడాలని
ఆశతో ఉన్నాను నా యేసయ్యా (2)
నీకే వందనం నీకే వందనం (2)        ||నజరేయుడా||


Najareyudaa Naa Yesayya
Enni Yugaalakainaa
Aaraadhya Daivamu Neevenani
Galameththi Nee Keerthi Ne Chaateda       ||Najareyudaa||

Aakaasha Gaganaalanu Nee Jenatho Kolichithivi (2)
Shoonyamulo Ee Bhoomini
Vrelaadadeesina Naa Yesayya (2)
Neeke Vandanam Neeke Vandanam (2)        ||Najareyudaa||

Agaadha Samudraalaku Neeve Ellalu Vesithivi (2)
Jalamulalobadi Ne Vellinaa
Nannemi Cheyavu Naa Yesayyaa (2)
Neeke Vandanam Neeke Vandanam (2)         ||Najareyudaa||

Seeyonu Shikharaagramu Nee Simhaasanamaayenaa (2)
Seeyonulo Ninu Choodaalani
Aashatho Unnaanu Naa Yesayyaa (2)
Neeke Vandanam Neeke Vandanam (2)         ||Najareyudaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

10 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: