తల్లిలా లాలించును

పాట రచయిత:
Lyricist:


తల్లిలా లాలించును తండ్రిలా ప్రేమించును (2)
ముదిమి వచ్చువరకు ఎత్తుకొని ముద్దాడును
చంక పెట్టుకొని కాపాడును యేసయ్యా          ||తల్లిలా||

తల్లి అయిన మరచునేమో నేను నిన్ను మరువను
చూడుము నా అరచేతులలో
నిన్ను చెక్కియున్నాను (2)
నీ పాదము తొట్రిల్లనీయను నేను
నిన్ను కాపాడువాడు కునుకడు నిదురపోడు
అని చెప్పి వాగ్దానం చేసిన యేసయ్య            ||తల్లిలా||

పర్వతాలు తొలగవచ్చు తత్తరిల్లు మెట్టలన్నీ
వీడిపోదు నా కృప నీకు
నా నిబంధనా తొలగదు (2)
దిగులుపడకు భయపడకు నిన్ను విమోచించెద
నీదు భారమంతా మోసి నాడు శాంతి నొసగెద
అని చెప్పి వాగ్దానం చేసిన యేసయ్య            ||తల్లిలా||

Thallilaa Laalinchunu Thandrilaa Preminchunu (2)
Mudimi Vachchuvaraku Eththukoni Muddhaadunu
Chanka Pettukoni Kaapaadunu Yesayyaa          ||Thallilaa||

Thalli Aina Marachunemo Nenu Ninnu Maruvanu
Choodumu Naa Arachethulalo
Ninnu Chekkiyunnaanu (2)
Nee Paadamu Thotrillaneeyanu Nenu
Ninnu Kaapaaduvaadu Kunukadu Nidurapodu
Ani Cheppi Vaagdhaanam Chesina Yesayya          ||Thallilaa||

Parvathaalu Tholagavachchu Thaththarillu Mettalanni
Veedipodu Naa Krupa Neeku
Naa Nibandhanaa Tholagadu (2)
Digulu Padaku Bhayapadaku Ninnu Vimochincheda
Needu Bhaaramantha Mosi Naadu Shaanthi Nosageda
Ani Cheppi Vaagdhaanam Chesina Yesayya          ||Thallilaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: