మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా

పాట రచయిత:
Lyricist:


మారిపోవాలి ఈ లోకమంతా
చేరరావాలి ప్రభుయేసు చెంత (2)
మంచి మనలోన పెంచాలి ఎప్పుడూ (2)
పంచుకోవాలి పరవారితో            ||మారిపోవాలి||

మనము వెలగాలి ఒక దివ్య వెలుగై (2)
వెలిగించాలి ఈ జగతినంతా (2)
కదలి రావాలి కరుణంత మనలో (2)
కరిగిపోవాలి కఠినాత్ములంతా (2)        ||మారిపోవాలి||

మనము బ్రతకాలి విలువైన బ్రతుకు (2)
బ్రతికించాలి ప్రభుయేసు బోధ (2)
ఆదుకోవాలి నర జాతినంతా (2)
అందించాలి ప్రభు వాక్యమెంతో (2)       ||మారిపోవాలి||

మనము నిలవాలి మాదిరిగా ఎప్పుడూ (2)
మహిమ పొందాలి ప్రభు యేసు అప్పుడూ (2)
వినిపించాలి మన సాక్ష్యమంతా (2)
కదిలించాలి హృదయాలనంతా (2)       ||మారిపోవాలి||

Maaripovaali Ee Lokamanthaa
Cheraraavaali Prabhu Yesu Chentha (2)
Manchi Manalona Penchaali Eppuduu (2)
Panchukovaali Paravaaritho        ||Maaripovaali||

Manamu Velagaali Oka Divya Velugai (2)
Veliginchaali Ee Jagathinanthaa (2)
Kadali Raavaali Karunantha Manalo (2)
Karigipovaali Katinaathmulanthaa (2)           ||Maaripovaali||

Manamu Brathakaali Viluvaina Brathuku (2)
Brathikinchaali Prabhu Yesu Bodha (2)
Aadukovaali Nara Jaathinanthaa (2)
Andinchaali Prabhu Vaakyamentho (2)         ||Maaripovaali||

Manamu Nilavaali Maadirigaa Eppuduu (2)
Mahima Pondaali Prabhu Yesu Appudu (2)
Vinipinchaali Mana Saakshyamanthaa (2)
Kadilinchaali Hrudayaalananthaa (2)              ||Maaripovaali||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply