నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు

పాట రచయిత: దియ్యా ప్రసాద రావు
Lyricist: Diyya Prasada Rao


నమ్మకమైన నా స్నేహితుడు
నా ప్రభు యేసుడు (2)
ఎడబాయనివాడు విడువనివాడు (2)
నిన్న నేడు ఒకటిగనున్నవాడు           ||నమ్మకమైన||

ఆపదలో ఆనందములో నను వీడనివాడు (2)
వ్యాధిలో భాధలో (2)
నను స్వస్థపరచువాడు
అనుక్షణం నా ప్రక్కన నిలచి
ప్రతిక్షణం నా ప్రాణం కాచి (2)
అన్నివేళలా నన్నాదరించువాడు (2)
నా ప్రియ స్నేహితుడు నా ప్రాణహితుడు (2)     ||నమ్మకమైన||

కలిమిలో లేమిలో నను కరుణించువాడు (2)
కలతలలో కన్నీళ్ళలో (2)
నను ఓదార్చువాడు
కన్నతల్లిని మించిన ప్రేమతో
అరచేతిలో నను దాచినవాడు (2)
ఎన్నడు నన్ను మరువనివాడు (2)
నా ప్రియ స్నేహితుడు నా ప్రాణ హితుడు (2)    ||నమ్మకమైన||


Nammakamaina Naa Snehithudu
Naa Prabhu Yesudu (2)
Edabaayanivaadu Viduvanivaadu (2)
Ninna Nedu Okatiganunnavaadu         ||Nammakamaina||

Aapadalo Aanandamulo Nanu Veedanivaadu (2)
Vyaadhilo Bhaadhalo (2)
Nanu Swasthaparachuvaadu
Anukshanam Naa Prakkana Nilachi
Prathikshanam Naa Praanam Kaachi (2)
Annivelala Nannaadarinchuvaadu (2)
Naa Priya Snehithudu Naa Praana Hithudu (2)       ||Nammakamaina||

Kalimilo Lemilo Nanu Karuninchuvaadu (2)
Kalathalalo Kanneellalo (2)
Nanu Odaarchuvaadu
Kanna Thallini Minchina Prematho
Arachethilo Nanu Daachinavaadu (2)
Ennadu Nannu Maruvanivaadu (2)
Naa Priya Snehithudu Naa Praana Hithudu (2)        ||Nammakamaina||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply