నీ రూపు చూడ

పాట రచయిత: దియ్యా ప్రసాద రావు
Lyricist: Diyya Prasada Rao

నీ రూపు చూడ నేనాశపడితి
నీ దర్శనమునే నే కోరుకుంటి (2)
నీ సుందర రూపము చూపించు దేవా
నీ మెల్లని స్వరమును వినిపించు ప్రభువా
హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా
ఆమెన్ హల్లెలూయా ఆమెన్ హల్లెలూయా (2)

పదివేలమందిలో అతి సుందరుడా
పరలోకనాథా అతికాంక్షనీయుడా (2)
నా ఆశ తీరగను నిన్ను నేను చూడాలి (2)
మధురాతి మధురంబు నీ స్వరము వినాలి (2)         ||హల్లెలూయా||

నీ సన్నిధిలో సుఖ శాంతి దొరికే
నీ మాటతోనే జీవంబు కలిగే (2)
నీ తోడు నీడలో నా బ్రతుకు సాగాలి (2)
నీ దరహాసములో నేనెదిగి పోవాలి (2)          ||నీ రూపు||

Nee Roopu Chooda Nenaashapadithi
Nee Darshanamune Ne Korukunti (2)
Nee Sundara Roopamu Choopinchu Devaa
Nee Mellani Swaramunu Vinipinchu Prabhuvaa
Hallelooya Hallelooya Hallelooya Hallelooya
Aamen Hallelooya Aamen Hallelooya (2)

Padivelamandilo Athi Sundarudaa
Paralokanaathaa Athikaankshaneeyudaa (2)
Naa Aasha Theeraganu Ninnu Nenu Choodaali (2)
Madhuraathi Madhurambau Nee Swaramu Vinaali (2)       ||Hallelooya||

Nee Sannidhilo Sukha Shaanthi Dorike
Nee Maatathone Jeevambu Kalige (2)
Nee Thodu Needalo Naa Brathuku Saagaali (2)
Nee Darahaasamulo Nenedigi Povaali (2)        ||Nee Roopu||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply