యేసు జననము

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసు జననము లోకానికెంతో వరము
ఆనంద గానాల క్రిస్మస్ దినము (2)
ఆహాహహా హల్లెలూయా… ఓహోహొహో హోసన్నా (2)

బెత్లెహేములో పశులపాకలో
పొత్తిళ్ళలో మరియ ఒడిలో (2)
పవళించినాడు ఆనాడు
నీ హృదిని కోరాడు నేడు (2)          ||ఆహాహహా||

గొల్లలంతా పూజించిరి
జ్ఞానులంతా ఆరాధించిరి (2)
అర్పించుము నీ హృదయం
ఆరాధించుము ప్రభు యేసున్ (2)      ||ఆహాహహా||

Yesu Jananamu Lokaanikentho Varamu
Aananda Gaanaala Christmas Dinamu (2)
Aahaahahaa Hallelooyaa… Ohohohoo Hosannaa (2)

Bethlehemulo Pashulapaakalo
Poththillalo Mariya Odilo (2)
Pavalinchinaadu Aanaadu
Nee Hrudini Koraadu Nedu (2)         ||Aahaahahaa||

Gollalanthaa Poojinchiri
Gnaanulanthaa Aaraadhinchiri (2)
Arpinchumu Nee Hrudayam
Aaraadhinchumu Prabhu Yesun (2)      ||Aahaahahaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply