నీ ప్రేమా నీ కరుణా

పాట రచయిత: పి సతీష్ కుమార్
Lyricist: P Satish Kumar

నీ ప్రేమా నీ కరుణా చాలునయ్యా నా జీవితాన
మరి దేనిని ఆశించను నే కోరను ఈ జగాన
చాలయ్య చాలీ దీవెనలు చాలు
మేలయ్య మేలు నీ సన్నిధి మేలు (2)

గురిలేని నన్ను గుర్తించినావే
ఎనలేని ప్రేమను చూపించినావే
వెలలేని నాకు విలువిచ్చినావే
విలువైన పాత్రగా నను మార్చినావే         ||నీ ప్రేమా||

చేజారిన నాకై చేచాచినావే
చెదరిన నా బ్రతుకును చేరదీసినావే
చెరనుండి నన్ను విడిపించినావే
చెరగని నీ ప్రేమకు సాక్షిగ మార్చావే        ||నీ ప్రేమా||

నరకపు పొలిమేరలో నను కనుగొన్నావే
కల్వరిలో ప్రాణమిచ్చి నను కొన్నావే
నీ ప్రేమను ప్రకటింప నను ఎన్నుకొన్నావే
నీ కుమారునిగా నను మార్చినావే          ||నీ ప్రేమా||

Nee Premaa Nee Karunaa
Chaalunayyaa Naa Jeevithaana
Mari Denini Aashinchanu
Ne Koranu Ee Jagaana
Chaalayya Chaalu Ee Deevenalu Chaalu
Melayya Melu Nee Sannidhi Melu (2)        ||Nee Premaa||

Gurileni Nannu Gurthinchinaave
Enaleni Premanu Choopinchinaave
Velaleni Naaku Viluvichchinaave
Viluvaina Paathraga Nanu Maarchinaave    ||Nee Premaa||

Chejaarina Naakai Chechaachinaave
Chedarina Naa Brathukunu Cheradeesinaave
Cheranundi Nannu Vidpinchinaave
Cheragani Nee Premaku Saakhshiga Maarchaave   ||Nee Premaa||

Narakapu Polimeralo Nanu Kanugonnaave
Kalvarilo Praanamichchi Nanu Konnaave
Nee Premanu Prakatimpa Nanu Ennukonnaave
Nee Kumaarunigaa Nanu Maarchinaave        ||Nee Premaa||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

  1. Praise the lord. I just stumbled accross this site. Such a wonderful job you guys did. Keep the blessed work going. Cant thank you enough

Leave a Reply

%d bloggers like this: