ప్రేమించెదన్

పాట రచయిత:
Lyricist:

ప్రేమించెదన్ అధికముగా
ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో (2)

నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్
పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్
ఆరాధన ఆరాధనా
ఆ.. ఆ.. ఆరాధన ఆరాధనా (2)

ఎబినేజరే ఎబినేజరే
ఇంత వరకు ఆదుకొన్నావే (2)
ఇంత వరకు ఆదుకొన్నావే   || నిన్ను పూర్ణ ||

ఎల్రోహి ఎల్రోహి
నన్ను చూచావే వందనమయ్యా (2)
నన్ను చూచావే వందనమయ్యా    || నిన్ను పూర్ణ ||

యెహోవా రాఫా యెహోవా రాఫా
స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా (2)
స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా       || నిన్ను పూర్ణ ||

Preminchedan Adhikamugaa
Aaradhinthun Aasakthitho (2)

Ninnu Poorna Manasutho Aaraadhinthun
Poorna Balamutho Preminchedan
Aaraadhana Aaraadhanaa
Aa.. Aa..Aaraadhana Aaraadhanaa (2)

Ebinejare Ebinejare
Intha Varaku Aadukonnaave (2)
Intha Varaku Aadukonnaave      || Ninnu Poorna ||

Elrohi Elrohi
Nannu Choochaave Vandanamayyaa (2)
Nannu Choochaave Vandanamayyaa    || Ninnu Poorna ||

Yehovaa Raaphaa Yehovaa Raaphaa
Swasthaparichaave Vandanamayyaa (2)
Swasthaparichaave Vandanamayyaa      || Ninnu Poorna ||

Download Lyrics as: PPT

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

6 comments

 1. ప్రేమించెదన్ అధికముగా
  ఆరాధింతున్ ఆసక్తితో (2)

  నిన్ను పూర్ణ మనసుతో ఆరాధింతున్
  పూర్ణ బలముతో ప్రేమించెదన్
  ఆరాధన ఆరాధనా
  ఆ.. ఆ.. ఆరాధన ఆరాధనా (2)

  ఎబినేజరే ఎబినేజరే
  ఇంత వరకు ఆదుకొన్నావే (2)
  ఇంత వరకు ఆదుకొన్నావే || నిన్ను పూర్ణ ||

  ఎల్రోహి ఎల్రోహి
  నన్ను చూచావే వందనమయ్యా (2)
  నన్ను చూచావే వందనమయ్యా || నిన్ను పూర్ణ ||

  యెహోవా రాఫా యెహోవా రాఫా
  స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా (2)
  స్వస్థపరిచావే వందనమయ్యా || నిన్ను పూర్ణ ||

  Nice song …👍

Leave a Reply

%d bloggers like this: