నీకంటె నమ్మదగిన

పాట రచయిత: ఏ ఆర్ స్టీవెన్సన్
Lyricist: A R Stevenson

నీకంటె నమ్మదగిన దేవుడెవరయ్యా
నీవుంటే నాతో ఏ భయము లేదయ్యా (2)
మేలు కొరకే అన్ని జరిగించు యేసయ్యా
కీడు వెనకే ఆశీర్వాదం పంపుతావయ్యా      ||నీకంటె||

కొట్టబడిన వేళ
నా గాయం కట్టినావే (2)
బాధించినా స్వస్థపరిచేది నీవే (2)       ||నీకంటె||

అణచబడిన వేళ
నా తలను ఎత్తినావే (2)
శిక్షించినా గొప్ప చేసేది నీవే (2)          ||నీకంటె||

విడువబడిన వేళ
నను చేరదీసినావే (2)
కోపించినా కరుణ చూపేది నీవే (2)      ||నీకంటె||

Neekante Nammadagina Devudevarayyaa
Neevunte Naatho Ae Bhayamu Ledayyaa (2)
Melu Korake Anni Jariginchu Yesayyaa
Keedu Venake Aasheervaadam Pamputhaavayyaa     ||Neekante||

Kottabadina Vela
Naa Gaayam Kattinaave (2)
Baadhinchinaa Swasthaparichedi Neeve (2)   ||Neekante||

Anachabadina Vela
Naa Thalanu Eththinaave (2)
Shikshinchinaa Goppa Chesedi Neeve (2)     ||Neekante||

Viduvabadina Vela
Nanu Cheradeesinaave (2)
Kopinchinaa Karuna Choopedi Neeve (2)       ||Neekante||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: