యవ్వనుడా

పాట రచయిత: క్రాంతి చేపూరి
Lyricist: Kranthi Chepuri


యవ్వనుడా యవ్వనుడా
మాటిమాటికి ఏల పడిపోవుచున్నావు?
యవ్వనుడా యవ్వనుడా
నీ పాపజీవితంలో ఇంక ఎన్నాళ్ళు సాగెదవు?       ||యవ్వనుడా||

దుష్టుడు శోధనలకు గురిచేయుచుండగా
వాక్యమనే ఖడ్గముతో తరిమికొట్టుము (2)
యేసయ్యను స్వీకరించి వెంబడించుము (2)
అపజయమే ఎరుగక సాగిపోవుము (2)          ||యవ్వనుడా||

అనుదినము వాక్యముతో సరిచేసుకొనుము
ఇతరులకొక మాదిరిగా జీవించుము (2)
పాపమనే చీకటిలో ఉన్నవారిని (2)
నీ సాక్ష్యముతో వెలుగులోకి నడిపించుము (2)       ||యవ్వనుడా||

యవ్వనుడా యవ్వనుడా
ఇప్పటికైనా… యేసు పాదాల చెంతకి రావా

Yavvanudaa Yavvanudaa
Maati Maatiki Aela Padipovuchunnaavu?
Yavvanudaa Yavvanudaa
Nee Paapa Jeevithamlo Inka Ennaallu Saagedavu?         ||Yavvanudaa||

Dushtudu Shodhanalaku Guri Cheyuchundagaa
Vaakyamane Khadgamutho Tharimi Kottumu (2)
Yesayyanu Sweekarinchi Vembadinchumu (2)
Apajayame Erugaka Saagipovumu (2)         ||Yavvanudaa||

Anudinamu Vaakyamutho Sari Chesukonumu
Itharulakoka Maadiriga Jeevinchumu (2)
Paapamane Cheekatilo Unnavaarini (2)
Nee Saakshyamutho Veluguloki Nadipinchumu (2)      ||Yavvanudaa||

Yavvanudaa Yavvanudaa
Ippatikainaa… Yesu Paadaala Chenthaki Raavaa

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply