దేవా నీ గొప్పకార్యములన్

పాట రచయిత:
Lyricist:


దేవా నీ గొప్పకార్యములన్ – మదిన్ తలచి స్తుతించెదం
నీ ఆశ్చర్యక్రియలను – పాడి కీర్తించెదం
హల్లెలూయా నా యేసురాజ
హల్లెలూయా నా ప్రాణనాథ (2)
స్తుతులు మహిమ ఘనత నీకే (2)      ||దేవా నీ||

శాశ్వత ప్రేమతో నను ప్రేమించి
పరమును వీడి భువికరుదెంచి
కలువరి సిలువలో రక్తము కార్చి
నీదు కృపతో నను రక్షించిన
నీ దివ్య ప్రేమను అత్యధికముగా
స్మరింతున్ జీవిత కాలమంతా          ||దేవా నీ||

నీ కంటిపాపగా నన్ను కాచి
నీ చేతి నీడలో నన్ను దాచి
నీ అరచేతిలో నను చెక్కుకొని
నీదు సొత్తుగా నను చేసుకొని
అక్షయమైన నీ మధుర ప్రేమను
దీక్షతో ఇలలో చాటెదను                 ||దేవా నీ||


Devaa Nee Goppa Kaaryamulan
Madin Thalachi Sthuthinchedam
Nee Aascharya Kriyalanu
Paadi Keerthinchedam
Halleluyaa Naa Yesu Raaja
Halleluyaa Naa Praana Naatha (2)
Sthuthulu Mahima Ghanatha Neeke (2)       ||Devaa Nee||

Shaashwatha Prematho Nanu Preminchi
Paramunu Veedi Bhuvikarudenchi
Kaluvari Siluvalo Rakthamu Kaarchi
Needu Krupatho Nanu Rakshinchina
Nee Divya Premanu Athyadhikamuga
Smarinthun Jeevitha Kaalamanthaa        ||Devaa Nee||

Nee Kantipaapaga Nannu Kaachi
Nee Chethi Needalo Nannu Daachi
Nee Arachethilo Nanu Chekkukoni
Needu Soththuga Nanu Chesukoni
Akshayamaina Nee Madhura Premanu
Deekshatho Ilalo Chaatedanu        ||Devaa Nee||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply