పదివేలలో అతిసుందరుడా (మనోహరుడా)

పాట రచయిత:
Lyricist:

పదివేలలో అతిసుందరుడా
మనోహరుడా మహిమోన్నతుడా (2)
నీ నామం అతి మధురం
నీ త్యాగం మహానీయం (2)

తల్లిదండ్రుల కన్నను
బంధు మిత్రుల కన్నను (2)
ప్రేమించి నాకై నిలచే
స్నేహితుడా ప్రాణ నాథుడా (2)        ||పదివేలలో||

నీ కొరకే యేసు నీ కొరకే (3)
నా కరములెత్తెదను
మోకరించి నా శిరము వంచి
నా కరములెత్తెద నీ కొరకే (2)
పరిశుద్ధ ఆత్మ రమ్ము (2)
నను యేసు పాదము చెంత చేర్చుము
పరిశుద్ధ ఆత్మ రమ్ము              ||నీ కొరకే||

Padivelalo Athisundarudaa
Manoharudaa Mahimonnathudaa (2)
Nee Naamam Athi Madhuram
Nee Thyaagam Mahaaneeyam (2)

Thallidandrula Kannanu
Bandhu Mithrula Kannanu (2)
Preminchi Naakai Nilache
Snehithudaa Praana Naathudaa (2)           ||Padivelalo||

Nee Korake Yesu Nee Korake (3)
Naa Karamuleththedanu
Mokarinchi Naa Shiramu Vanchi
Naa Karamuleththeda Nee Korake (2)
Parishudhdha Aathma Rammu (2)
Nanu Yesu Paadamu Chentha Cherchumu
Parishudhdha Aathma Rammu          ||Nee Korake||

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply