యేసు నిన్ను నేను

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసు నిన్ను నేను చూడలేను
చూడకుండా బ్రతుకలేను
ప్రభువా నీతో నేను నడువలేను
నిన్ను విడచి సాగలేను
యేసు రాజా రాజుల రాజా
నా కనులు తెరిచి కనిపించయా (2)

ఎత్తైన కొండపై నీవు పొందిన
రూపాంతర అనుభవము
నన్ను పొందనిమ్ము (2)
పేతురు యాకోబు యోహానులు
చూచినట్లు నను చూడనిమ్ము (2)     ||యేసు నిన్ను||

తిన్నని వీధిలో పౌలు భక్తునికి
దర్శనమిచ్చిన దేవా
నాకు నువ్వు కనబడుము (2)
ఆది అపోస్తలుల ఆత్మానుభవము
పొందినట్లు నను పొందనిమ్ము (2)     ||యేసు నిన్ను||

Yesu Ninnu Nenu Choodalenu
Choodakundaa Brathuka Lenu
Prabhuva Neetho Nenu Naduvalenu
Ninnu Vidachi Saagalenu
Yesu Raajaa Raajula Raajaa
Naa Kanulu Terichi Kanipinchayaaa (2)

Ethaina Kondapai Neevu Pondina
Roopanthara Anubhavamu
Nannu Pondanimmu (2)
Pethuru Yakobu Yohaanulu
Choochinatlu Nanu Choodanimmu (2)     ||Yesu Ninnu||

Thinnani Veedhilo Paulu Bhakthuniki
Darshanamichchina Devaa
Naaku Nuvu Kanabadumu (2)
Aadi Aposthalula Aathmaanubhavamu
Pondinatlu Nanu Pondanimmu (2)           ||Yesu Ninnu||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply