యేసే నా మార్గము

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసే నా మార్గము
యేసే నా సత్యము
జీవమని పాడెదం (2)

పరిశుద్ధ దేవుడు ఆధారభూతుడు
ఆదరించు దేవుడు ఓదార్పునిచ్చును
నా ప్రతి అవసరములో ఆదుకొను దేవుడు
రోగములన్నిటిని స్వస్థపరచువాడు         ||యేసే నా||

యేసే నా సర్వము యేసే నా సమస్తము
ఆయనే నా సంగీతము ఆనందముతో పాడుదం
నా ప్రతి అవసరములో ఆదుకొను దేవుడు
రోగములన్నిటిని స్వస్థపరచువాడు        ||యేసే నా||

యు ఆర్ ది వే యు ఆర్ ది ట్రూత్
యు ఆర్ ది లైఫ్ మై లార్డ్ (2)

Yese Naa Maargamu
Yese Naa Sathyamu
Jeevamani Paadedam (2)

Parishudhdha Devudu Aadhaarabhoothudu
Aadarinchu Devudu Odaarpu Nichchunu
Naa Prathi Avasaramulo Aadhukonu Devudu
Rogamulannitini Swasthaparachuvaadu       ||Yese Naa||

Yese Naa Sarvamu Yese Naa Samasthamu
Aayane Naa Sangeethamu Aanandamutho Paadudam
Naa Prathi Avasaramulo Aadhukonu Devudu
Rogamulannitini Swasthaparachuvaadu       ||Yese Naa||

You are the way You are the Truth
You are the Life My Lord

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 comment

Leave a Reply

%d bloggers like this: