జయం జయం

పాట రచయిత:
Lyricist:

జయం జయం జయం జయం
యేసులో నాకు జయం జయం (2)

విశ్వాసముతో నేను సాగివెళ్ళెదా
ఆత్మ పరిపూర్ణుడై ముందుకెళ్ళెదా (2)
నీ వాక్యమే నా హృదయములో
నా నోటిలో నుండినా           ||జయం జయం||

గొప్ప కొండలు కదిలిపోవును
సరిహద్దులు తొలగిపోవును (2)
అసాధ్యమైనది సాధించెదా
విశ్వాసముతో నేను             ||జయం జయం||

Jayam Jayam Jayam Jayam
Yesulo Naaku Jayam Jayam (2)

Vishwaasamutho Nenu Saagivelledaa
Aathma Paripoornudai Mundukelledaa (2)
Nee Vaakyame Naa Hrudayamulo
Naa Notilo Nundinaa             ||Jayam Jayam||

Goppa Kondalu Kadilipovunu
Sarihaddulu Tholagipovunu (2)
Asaadhyamainadi Saadhinchedaa
Vishwaasamutho Nenu         ||Jayam Jayam||

Download Lyrics as: PPT

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply