యేసు మాతో నీవుండగా

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసు మాతో నీవుండగా
మేము అలసిపోలేమయ్యా (2)
అంతా నీవే చూసుకుంటావు (4)       ||యేసు మాతో||

సమాధానకారకుడు నీవేనయ్యా
సర్వశక్తుడవు నీవేనయ్యా (2)           ||యేసు మాతో||

అద్భుత దేవుడవు నీవేనయ్యా
ఆలోచన కర్తవు నీవేనయ్యా (2)         ||యేసు మాతో||

నా యొక్క సౌందర్యం నీవేనయ్యా
నాకున్న ఆశలన్నీ నీవేనయ్యా (2)  ||యేసు మాతో||

Yesu Maatho Neevundagaa
Memu Alasipolemayyaa (2)
Anthaa Neeve Choosukuntaavu (4)         ||Yesu Maatho||

Samaadhaana Kaarakudu Neevenayyaa
Sarvashakthudavu Neevenayyaa (2)        ||Yesu Maatho||

Adbhutha Devudavu Neevenayyaa
Aalochana Karthavu Neevenayya (2)       ||Yesu Maatho||

Naa Yokka Soundaryam Neevenayyaa
Naakunna Aashalanni Neevenayya (2)    ||Yesu Maatho||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply