ఇంతలోనే కనబడి

పాట రచయిత: జాన్ వెస్లీ
Lyricist: John Wesley

ఇంతలోనే కనబడి అంతలోనే మాయమయ్యే
అల్పమైన దానికా ఆరాటం
త్రాసు మీద ధూళివంటి ఎత్తలేని నీటివంటి
స్వల్పమైనదానికా పోరాటం
కాదు కాదు శాశ్వతం ఏది కాదు నీ సొంతం
దాటిపోవును ఇల నీ సంపదలన్నియు (2)     ||ఇంతలోనే||

బంగారు కాసులున్నా అపరంజి మేడలున్నా
అంతరించిపోయెను భువినేలిన రాజులు (2)
నాది నాది నాదియంటూ విర్రవీగుచున్నావా
చచ్చినాక నీది అన్న దేహమైన వచ్చునా       ||ఇంతలోనే||

మోయలేక బ్రతుకు భారం మూర్చబోయిరెందరో
ఎదలోని ఆక్రందనలు మారుమ్రోగే లోకంలో (2)
ఆశ్రయించు యేసుని అనుకూల సమయమున
చేర్చు నిన్ను మోక్షరాజ్యం నడుపు నిన్ను శాంతితో        ||ఇంతలోనే||

Inthalone Kanabadi – Anthalone Maayamayye
Alpamaina Daanikaa Aaraatam
Thraasu Meeda Dhoolivanti – Eththaleni Neetivanti
Swalpamainadaanikaa Poraatam
Kaadu Kaadu Shaashwatham Edi Kaadu Nee Sontham
Daatipovunu Ila Nee Sampadalanniyu (2)    ||Inthalone||

Bangaaru Kaasulunnaa Aparanji Medalunna
Antharinchipoyenu Bhuvinelina Raajulu (2)
Naadi Naadi Naadiyantoo Virraveeguchunnaavaa
Chachchinaaka Needi Anna Dehamaina Vachchunaa     ||Inthalone||

Moyaleka Brathuku Bhaaram Moorchaboyirendaro
Edaloni Aakrandanalu Maarumroge Lokamlo (2)
Aashrayinchu Yesuni Anukoola Samayamuna
Cherchu Ninnu Moksharaajyam Nadupu Ninnu Shaanthitho    ||Inthalone||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply