కళ్యాణం కమనీయం

పాట రచయిత:
Lyricist:


కళ్యాణం కమనీయం
ఈ సమయం అతి మధురం (2)
దేవా రావయ్యా నీ దీవెనలీవయ్యా (2) ||కళ్యాణం||

ఏదెను వనమున యెహోవ దేవా
మొదటి వివాహము చేసితివే (2)
ఈ శుభ దినమున
నవ దంపతులను (2)
నీ దీవెనలతో నింపుమయ్యా        ||దేవా రావయ్యా||

కానా విందులో ఆక్కరనెరిగి
నీళ్ళను రసముగ మార్చితివే (2)
కష్టములలో నీవే
అండగా నుండి (2)
కొరతలు తీర్చి నడుపుమయ్యా      ||దేవా రావయ్యా||

బుద్ధియు జ్ఞానము సంపదలన్నియు
గుప్తమైయున్నవి నీయందే (2)
ఇహ పర సుఖములు
మెండుగ నొసగి (2)
ఇల వర్ధిల్లగ చేయుమయ్యా      ||దేవా రావయ్యా||

Kalyaanam Kamaneeyam
Ee Samayam Athi Madhuram (2)
Devaa Raavayyaa Nee Deevenaleevayyaa (2)      ||Kalyaanam||

Edenu Vanamuna Yehova Devaa
Modati Vivaahamu Chesithive (2)
Ee Shubha Dinamuna
Nava Dampathulanu (2)
Nee Deevenalatho Nimpumayyaa      ||Devaa Raavayyaa||

Kanaa Vindulo Akkaranerigi
Neellanu Rasamuga Maarchithive (2)
Kashtamulalo Neeve
Andaga Nundi (2)
Korathalu Theerchi Nadupumayyaa      ||Devaa Raavayyaa||

Budhdhiyu Gnaanamu Sampadalanniyu
Gupthamai Yunnavi Neeyande (2)
Iha Para Sukhamulu
Menduga Nosagi (2)
Ila Vardhillaga Cheyumayyaa      ||Devaa Raavayyaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

2 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: