నా యేసయ్యా నా రక్షకా

పాట రచయిత: కృపల్ మోహన్
Lyricist: Kripal Mohan


నా యేసయ్యా నా రక్షకా
నా నమ్మదగిన దేవా కీర్తింతును (2)

ప్రేమింతును నీ సన్నిధానమును
కీర్తింతును యేసయ్యా (2)

నా విమోచకుడా నా పోషకుడా
నా నమ్మదగిన దేవా కీర్తింతును (2)      ||ప్రేమింతును||

నా స్నేహితుడా నా సహాయకుడా
నా నమ్మదగిన దేవా కీర్తింతును (2)      ||ప్రేమింతును||

Naa Yesayyaa Naa Rakshakaa
Naa Nammadagina Deva Keerthinthunu (2)

Preminthunu Nee Sannidhaanamunu
Keerthinthunu Yesayyaa (2)

Naa Vimochakuda Naa Poshakuda
Naa Nammadagina Deva Keerthinthunu (2)     ||Preminthunu||

Naa Snehithuda Naa Sahaayakuda
Naa Nammadagina Deva Keerthinthunu (2)     ||Preminthunu||

Intro: Em C Em Am 
    Em C D G (2)
Em    C  Em    Am
Naa Yesayya - Naa Rakshaka
  Em       C  D     G
Naa Nammadagina Deva - Keerthinthunu
Em    C   Em     Am  Em     C D   G
Preminthunu Nee Sannidhanamunu - Keerthinthunu Yesayya (2)
Em      C  Em     Am
Naa Vimochakuda - Naa Poshakuda  
  Em       C  D     G
Naa Nammadagina Deva - Keerthinthunu
Em    C   Em     Am  Em     C D   G
Preminthunu Nee Sannidhanamunu - Keerthinthunu Yesayya (2)
Em      C  Em     Am
Naa Snehithuda - Naa Sahayakuda 
  Em       C  D     G
Naa Nammadagina Deva - Keerthinthunu
Em    C   Em     Am  Em     C D   G
Preminthunu Nee Sannidhanamunu - Keerthinthunu Yesayya (2)
Strumming: D U D D U D U 
FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply