నీవే నా దేవుడవు

పాట రచయిత: కృపాల్ మోహన్
Lyricist: Kripal Mohan

నీవే నా దేవుడవు ఆరాధింతును
నీవే నా రాజువు కీర్తించెదను (2)

మరణమును జయించిన మృత్యుంజయుడవు నీవే
మరణమునుండి జీవముకు నను దాటించావు
పరలోకమునుండి వెలుగుగా వచ్చి మార్గము చూపితివి
చీకటినుండి వెలుగునకు నను నడిపించావు

హోసన్నా మహిమా నీకే
హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే (2)
నీవే నీవే నీవే నీవే (2)

పాపిని నను కరుణించిన కరుణామయుడవు నీవే
విలువైన నీ కృపచే నను రక్షించావు
కలువరిలో మరణించి నీ ప్రేమను చూపితివి
పాపమును క్షమియించి నను విడిపించావు

హోసన్నా మహిమా నీకే
హోసన్నా ప్రభావము రాజునకే (2)
నీవే నీవే నీవే నీవే (2)

Neeve Naa Devudavu Aaraadhinthunu
Neeve Naa Raajuvu Keerthinchedanu (2)

Maranamunu Jayinchina Mruthyunjayudavu Neeve
Maranamunundi Jeevamuku Nanu Dhaatinchaavu
Paralokamunundi Veluguga Vachchi Maargamu Choopithivi
Cheekatinundi velugunaku Nanu Nadipinchaavu

Hosanna Mahima Neeke
Hosanna Prabhaavamu Raajunake (2)
Neeve Neeve Neeve Neeve (2)

Paapini Nanu Karuninchina Karunaamayudavu Neeve
Viluvaina Nee Krupache Nanu Rakshinchaavu
Kaluvarilo Maraninchi Nee Premanu Choopithivi
Paapamunu Kshamiyinchi Nanu Vidipinchaavu

Hosanna Mahima Neeke
Hosanna Prabhaavamu Raajunake (2)
Neeve Neeve Neeve Neeve (2)

A     E     D    F#m E
Neeve Naa Devudavu - Aradhinthunu
A     E     D      F#m
Neeve Naa Raajuvu - Keerthinchedanu   (2)
F#m      D    A        E
Maranamunu Jayinchina - Mruthyunjayudavu Neeve
F#m       D      A    D   A
Maranamu Nunchi Jeevamuku - Nanu Daatinchavu
F#m       D        A         E
Paralokamunundi Veluguga Vachi - Maargamu Chupithivi
F#m       D      A   D    A
Cheekati Nunchi Veluganaku - Nanu Nadipinchavu
C#m F#m D     E
Hosanna Mahima Neeke
C#m F#m D         E
Hosanna Prabhavamu Raajunake  (2)
A   F#m  D   E
Neeve Neeve Neeve Neeve  (2)
FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply