కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది

పాట రచయిత: పి సతీష్ కుమార్
Lyricist: P Satish Kumar

కన్నీరే మనిషిని బాధిస్తుంది
ఆ కన్నీరే మనసును ఓదారుస్తుంది (2)
కన్నీరే కాదనుకుంటే
ఓదార్పే కరువైపోతుంది (2)        ||కన్నీరే||

కన్నీరే మరియను బాధించింది
ఆ కన్నీరే మరణము గెలిపించింది (2)
కన్నీరే కాదనుకుంటే
లాజరు తిరిగి బ్రతికేనా (2)
కన్నీరే వలదనుకుంటే
దేవుని మహిమ కనిపించేనా (2)        ||కన్నీరే||

కన్నీరే హన్నాను బాధించింది
ఆ కన్నీరే కుమారుని దయచేసింది (2)
కన్నీరే కాదనుకుంటే
సమూయేలు జన్మించేనా (2)
కన్నీరే వలదనుకుంటే
దేవుని కృపను గాంచేనా (2)        ||కన్నీరే||

Kanneere Manishini Baadhisthundi
Aa Kanneere Manasunu Odaarusthundi (2)
Kanneere Kaadanukunte
Odaarpe Karuvaipothundi (2) ||Kanneere||

Kanneere Mariyanu Baadhinchindi
Aa Kanneere Maranamu Gelipinchindi (2)
Kanneere Kaadanukunte
Laazaru Thirigi Brathikenaa (2)
Kanneere Valadanukunte
Devuni Mahima Kanipinchenaa (2) ||Kanneere||

Kanneere Hannanu Baadhinchindi
Aa Kanneere Kumaaruni Dayachesindi (2)
Kanneere Kaadanukunte
Samooyelu Janminchenaa (2)
Kanneere Valadanukunte
Devuni Krupanu Gaanchenaa (2) ||Kanneere||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply