తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే

పాట రచయిత: శైలన్న
Lyricist: Sailanna


తుప్పు పట్టి పోవుటకంటే (2)
కరిగిపోత యేసయ్య నీ చేతిలో
అరిగిపోత యేసయ్య నీ సేవలో (2) ||తుప్పు పట్టి||

సుఖమనుభవించుటకంటే (2)
శ్రమలనుభవిస్తాను నీ సేవలో
నిన్ను నేను సంతోషపెడత యేసయ్యా (2) ||తుప్పు పట్టి||

వెన్న లాగ కరుగుకుంట (2)
కటిక చీకట్ల దీపమైతానయ్యా
నీ చిత్తము జరిగిస్తా యేసయ్యా (2) ||తుప్పు పట్టి||

మూర్ఖమైన వక్ర జనం మధ్యల (2)
ముత్యమోలె నేనుండాలి యేసయ్యా
దివిటీ నయ్యి వెలుగుతుండాలే యేసయ్యా (2) ||తుప్పు పట్టి||

వెండి బంగారాల కన్నా
ధన ధాన్యముల కన్నా
నీ పొందు నాకు ధన్యకరము యేసయ్యా
నీతో ఉండుటే నాకు ఆనందం యేసయ్యా (2) ||తుప్పు పట్టి||

నాలో ఊపిరున్నంత వరకు (2)
ప్రకటిస్త యేసయ్య నీ ప్రేమను
కటిక చీకట్ల దీపమెలిగిస్తాను (2) ||తుప్పు పట్టి||

Thuppu Patti Povutakante (2)
Karigipotha Yesayya Nee Chethilo
Arigipotha Yesayya Nee Sevalo (2) ||Thuppu Patti||

Sukhamanubhavinchutakante (2)
Shramalanubhavisthaanu Nee Sevalo
Ninnu Nenu Santhoshapedatha Yesayyaa (2) ||Thuppu Patti||

Venna Laaga Karugukunta (2)
Katika Cheekatla Deepamaithaanayyaa
Nee Chiththamu Jarigistha Yesayyaa (2) ||Thuppu Patti||

Moorkhamaina Vakra Janam Madhyala (2)
Muthyamole Nenundaali Yesayyaa
Divitee Nayyi Veluguthundaale Yesayyaa (2) ||Thuppu Patti||

Vendi Bangaaraala Kannaa
Dhana Dhaanyamula Kanna
Nee Pondu Naaku Dhanyakaramu Yesayyaa
Neetho Undute Naaku Aanandam Yesayyaa (2) ||Thuppu Patti||

Naalo Oopirunnantha Varaku (2)
Prakatistha Yesayya Nee Premanu
Katika Cheekatla Deepameligisthanu (2) ||Thuppu Patti||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply