జీవనదిని నా హృదయములో

పాట రచయిత:
Lyricist:

జీవనదిని నా హృదయములో
ప్రవహింప చేయుమయ్యా (2)

శరీర క్రియలన్నియు
నాలో నశియింప చేయుమయ్యా (2)       ||జీవ నదిని||

బలహీన సమయములో
నీ బలము ప్రసాదించుము (2)         ||జీవ నదిని||

ఎండిన ఎముకలన్నియు
తిరిగి జీవింప చేయుమయ్యా (2)         ||జీవ నదిని||

ఆత్మీయ వరములతో
నన్ను అభిషేకం చేయుమయ్యా (2)        ||జీవ నదిని||

Jeevanadini Naa Hrudayamulo
Pravahimpa Cheyumayyaa (2)

Shareera Kriyalanniyu
Naalo Nashiyimpa Cheyumayyaa (2)     ||Jeeva Nadini||

Balaheena Samayamulo
Nee Balamu Prasaadinchumu (2)       ||Jeeva Nadini||

Endina Emukalanniyu
Thirigi Jeevimpa Cheyumayyaa (2)       ||Jeeva Nadini||

Aathmeeya Varamulatho
Nannu Abhishekam Cheyumayyaa (2)       ||Jeeva Nadini||

Chords Credits: Brother Oliver Paul

D    A   G    Em
Jeevanadini Naa Hrudayamulo
A          D
Pravahimpa Cheyumayyaa (2)

D         Bm
Shareera Kriyalanniyu
   C     G    D 
Naalo Nashiyimpa Cheyumayyaa (2)   ||Jeeva Nadini||
D         Bm
Balaheena Samayamulo
  C   G      D 
Nee Balamu Prasaadinchumu (2)    ||Jeeva Nadini||
D        Bm
Endina Emukalanniyu
    C    G    D
Thirigi Jeevimpa Cheyumayyaa (2)       ||Jeeva Nadini||
D         Bm 
Aathmeeya Varamulatho
   C     G    D
Nannu Abhishekam Cheyumayyaa (2)    ||Jeeva Nadini||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

16 comments

Leave a Reply

%d bloggers like this: