కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో

పాట రచయిత:
Lyricist:

కల్వరిగిరిలోన సిల్వలో శ్రీయేసు
పలు బాధలొందెను – ఘోరబాధలు పొందెను (2)
నీ కోసమే అది నా కోసమే (2)

ప్రతివానికి రూపు నిచ్చె
అతనికి రూపు లేదు (2)
పదివేలలో అతిప్రియుడు
పరిహాసములనొందినాడు (2) ||నీ కోసమే||

వధ చేయబడు గొర్రెవలె
బదులేమీ పలుకలేదు (2)
దూషించు వారిని చూచి
దీవించి క్షమియించె చూడు (2) ||నీ కోసమే||

సాతాను మరణమున్ గెల్చి
పాతాళ మందు గూల్చి (2)
సజీవుడై లేచినాడు
స్వర్గాన నిను చేర్చినాడు (2) ||నీ కోసమే||

Kalvari Girilona Silvalo Shree Yesu
Palu Baadhalondenu – Ghora Baadhalu Pondednu (2)
Nee Kosame Adi Naa Kosame (2)

Prathivaaniki Roopu Nichche
Athaniki Roopu Ledu (2)
Padivelalo Athipriyudu
Parihaasamulanondinaadu (2) ||Nee Kosame||

Vadha Cheyabadu Gorre Vale
Badulemi Palukaledu (2)
Dooshinchu Vaarini Choochi
Deevinchi Kshamiyinche Choodu (2) ||Nee Kosame||

Saathaanu Maranamun Gelchi
Paathaalamandu Goolchi (2)
Sajeevudai Lechinaadu
Swargaana Ninu Cherchinaadu (2) ||Nee Kosame||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply