నా పేరే తెలియని ప్రజలు

పాట రచయిత:
Lyricist:


నా పేరే తెలియని ప్రజలు – ఎందరో ఉన్నారు
నా ప్రేమను వారికి ప్రకటింప – కొందరే ఉన్నారు
ఎవరైనా – మీలో ఎవరైనా (2)
వెళతారా – నా ప్రేమను చెబుతారా (2)

రక్షణ పొందని ప్రజలు – లక్షల కొలది ఉన్నారు
మారుమూల గ్రామాల్లో – ఊరి లోపలి వీధుల్లో (2) ||ఎవరైనా||

నేను నమ్మిన వారిలో – కొందరు మోసం చేసారు
వెళతామని చెప్పి – వెనుకకు తిరిగారు (2) ||ఎవరైనా||

వెళ్ళగలిగితే మీరు – తప్పక వెళ్ళండి
వెళ్ళలేకపోతే – వెళ్ళేవారిని పంపండి (2) ||ఎవరైనా||

Naa Pere Theliyani Prajalu – Endaro Unnaaru
Naa Premanu Vaariki Prakatimpa – Kondare Unnaaru
Evarainaa – Meelo Okarainaa (2)
Velathaaraa – Naa Premanu Chebuthaaraa (2) ||Naa Pere||

Rakshana Pondani Prajalu – Lakshala Koladiga Unnaaru
Maarumoolala Graamaallo Oori Lopali Veedhulalo (2) ||Evarainaa ||

Nenu Nammina Vaarilo – Kondaru Mosam Chesaaru
Velathaamani Cheppi – Venukaku Thirigaaru (2) ||Evarainaa ||

Vellagaligithe Meeru – Thappaka Vellandi
Vellalekapothe – Velle Vaarini Pampandi (2) ||Evarainaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply