ఒంటరివి కావు

పాట రచయిత: సిరివెళ్ల హనోక్
Lyricist: Sirivella Hanok

ఒంటరివి కావు ఏనాడు నీవు
నీ తోడు యేసు ఉన్నాడు చూడు (2)
ఆలకించవా ఆలోచించావా
ఆనందించవా (2)         ||ఒంటరివి||

వెలివేసారని చింతపడకుమా
ఎవరూ లేరని కృంగిపోకుమా
ఒంటరితనమున మదనపడకుమా
మంచి దేవుడు తోడుండగా (2)
ఆత్మహత్యలు వలదు
ఆత్మ ఆహుతి వలదు (2)          ||ఆలకించవా||

బలము లేదని భంగపడకుమా
బలహీనుడనని బాధపడకుమా
ఓటమి చూచి వ్యసనపడకుమా
బలమైన దేవుడు తోడుండగా (2)
నిరాశ నిస్పృహ వద్దు
సాగిపోవుటే ముద్దు (2)           ||ఆలకించవా||

Ontarivi Kaavu Aenaadu Neevu
Nee Thodu Yesu Unnaadu Choodu (2)
Aalakinchavaa Aalochinchavaa
Aanandinchavaa (2)    ||Ontarivi||

Velivesaarani Chinthapadakumaa
Evaru Lerani Krungipokumaa
Ontarithanamuna Madanapadakumaa
Manchi Devudu Thodundagaa (2)
Aathmahathyalu Valadu
Aathma Aahuthi Valadu (2)     ||Aalakinchavaa||

Balamu Ledani Bangapadakumaa
Balaheenudanani Baadhapadakumaa
Otami Choochi Vyasanapadakumaa
Balamaina Devudu Thodundagaa (2)
Niraasha Nispruha Vaddu
Saagipovute Muddu (2)         ||Aalakinchavaa||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply