నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో

పాట రచయిత: బాబన్న
Lyricist: Baabanna

నేడు ఇక్కడ రేపు ఎక్కడో
తెలియని పయనం ఓ మానవా (2)
ఎప్పుడు పోవునో ఎవ్వరికి తెలియదు
ఎక్కడ ఆగునో ఎవరూ ఎరుగరు (2)         ||నేడు||

నీవు వచ్చినప్పుడు ఏమి తేలేదులే
నీవు పోయేటప్పుడు నీతో ఏమి రాదులే (2)
నీవు ఉన్నప్పుడే యేసు ప్రభుని నమ్ముకో (2)
నమ్ముకుంటే నీవు మోక్షమునకు పోదువు      ||నేడు||

అది నాది ఇది నాదని అదిరి పడతావు
చివరికి ఏది రాదు నీ వెంట (2)
దిగంబరిగానే నీవు పుడతావు
దిగంబరిగానే నీవు వెళతావు (2)         ||నేడు||

Nedu Ikkada Repu Ekkado
Theliyani Payanam O Maanavaa (2)
Eppudu Povuno Evvariki Theliyadu
Ekkada Aaguno Evaroo Erugaru (2)       ||Nedu||

Neevu Vachchinappudu Emi Theledule
Neevu Poyetappudu Neetho Emi Raadule (2)
Neevu Unnappude Yesu Prabhuni Nammuko (2)
Nammukunte Neevu Mokshamunaku Poduvu     ||Nedu||

Adi Naadani Idi Naadani Adiri Padathaavu
Chivariki Edi Raadu Nee Venta (2)
Digambarigaane Neevu Pudathaavu
Digambarigaane Neevu Velathaavu (2)      ||Nedu||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply