రాకడ ప్రభుని రాకడ

పాట రచయిత:
Lyricist:


రాకడ ప్రభుని రాకడ
రాకడ రెండవ రాకడ
ఏ దినమో ఏ ఘడియో (2) ఎవ్వరు ఎరుగనిది
రెప్పపాటున కాలమున తప్పక వచ్చునది ||రాకడ||

నోవాహు దినములలో జరిగినట్లుగా
లోతు కాలమున సాగినట్లుగా (2)
పాపమందు ప్రజలంతా మునిగి తేలగా
లోకమంతా దేవుని మరచియుండగా (2)
మధ్యాకాశమునకు ప్రభువు వచ్చుగా
మహిమతో తన ప్రజల చేర పిలుచుగా (2)      ||రాకడ||

దేవుని మరచిన ప్రజలందరిని
సువార్తకు లోబడని జనులందరిని (2)
శ్రమల పాలు చేయను ప్రభువు వచ్చును
అగ్ని జ్వాలలతో అవని కాల్చును (2)
వేదనతో భూమినంత బాధపరచును
తన మహిమను ప్రజలకు తెలియపరచును (2)       ||రాకడ||

Raakada Prabhuni Raakada
Raakada Rendava Raakada
Ae Dinamo Ae Ghadiyo (2) Evvaru Eruganidi
Reppapaatuna Kaalamuna Thappaka Vachchunadi     ||Raakada||

Novaahu Dinamulalo Jariginatlugaa
Lothu Kaalamuna Saaginatlugaa (2)
Paapamandu Prajalantha Munigi Thelagaa
Lokamantha Devuni Marachiyundagaa (2)
Madhyaakaashamunaku Prabhuvu Vachchugaa
Mahimatho Thana Prajala Chera Piluchugaa (2)      ||Raakada||

Devuni Marachina Prajalandarini
Suvaarthaku Lobadani Janulandarini (2)
Shramala Paalu Cheyanu Prabhuvu Vachchunu
Agni Jwaalalatho Avani Kaalchunu (2)
Vedanatho Bhoominantha Baadhaparachunu
Thana Mahimanu Prajalaku Theliyaparachunu (2)     ||Raakada||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply