క్రీస్తు పుట్టెను

పాట రచయిత: కే తిమోతి
Lyricist: K Thimothy

క్రీస్తు పుట్టెను పశుల పాకలో
పాపమంతయు రూపు మాపను
సర్వలోకమున్ విమోచింపను
రారాజు పుడమిపై జన్మించెను
సంతోషమే సమాధానమే
ఆనందమే పరమానందమే (2)
అరె గొల్లలొచ్చి జ్ఞానులొచ్చి
యేసుని చూచి కానుకలిచ్చి
పాటలుపాడి నాట్యములాడి పరవశించిరే

పరలోక దూతాలి పాట పాడగా
పామరుల హృదయాలు పరవశించగా (2)
అజ్ఞానము అదృష్యమాయెను
అంధకార బంధకములు తొలగిపోయెను (2)    || అరె గొల్లలొచ్చి ||

కరుణగల రక్షకుడు ధర కేగెను
పరమును వీడి కడు దీనుడాయెను (2)
వరముల నొసగ పరమ తండ్రి తనయుని
మనకొసగెను రక్షకుని ఈ శుభవేళ (2)      || అరె గొల్లలొచ్చి ||

Kreesthu Puttenu Pashula Paakalo
Paapamanthayu Roopu Maapanu
Sarvalokamun Vimochimpanu
Raaraaju Pudamipai Janminchenu
Santhoshame Samaadhaaname
Aanandame Paramaanandame (2)
Arey Gollalochchi Gnaanulochchi
Yesuni Choochi Kaanukalichchi
Paatalu Paadi Naatyamulaadi Paravashinchire

Paraloka Doothaali Paata Paadagaa
Paamarula Hrudayaalu Paravashinchagaa (2)
Agnaanamu Adrushyamaayenu
Andhakaara Bandhakamulu Tholagipoyenu (2)    || Arey Gollalochchi ||

Karunagala Rakshakudu Dhara Kegenu
Paramunu Veedi Kadu Deenudaayenu (2)
Varamula Nosaga Parama Thandri Thanayuni
Manakosagenu Rakshakuni Ee Shubhavela (2)    || Arey Gollalochchi ||

Download Lyrics as: PPT

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply