మార్పుచెందవా

పాట రచయిత:
Lyricist:


మార్పుచెందవా నీవు మర్పుచెందవా
నీ బ్రతుకు మార్చుకోవా (2)
అనుకూల సమయం ఇదియేనని ఎరిగి
మారు మనసునూ పొందవా (2)

ఎన్నాళ్ళు నీవు జీవించినాగాని
ఏమున్నది ఈ లోకంలో
ఇన్నాళ్ళు నీవు చేసిన క్రియలన్నిటికి
తీర్పున్నది పై లోకంలో (2)
తీర్పు దినమునందున ఆయన ముందు నీవు
నిలిచే ధైర్యం నీకుందా (2)
నిలిచే ధైర్యం నీకుందా ||మార్పుచెందవా||

దిగంబరిగానే వచ్చావు నీవు
దిగంబరిగా పోతావు
మన్నైన నీవు మన్నై పోతావు
ఏదో ఒక దినమందున (2)
నీ ఆస్తి అంతస్తు నీ అంద చందాలు
నీవెంట రావెన్నడు (2)
నీవెంట రావెన్నడు ||మార్పుచెందవా||

ఆత్మని కాక దేహాన్ని చంపే
మనుషులకే భయపడకయ్యా
ఆత్మతో పాటు నీ దేహాన్ని చంపే
దేవునికే భయపడవయ్యా (2)
దేవుడిచ్చిన ఆత్మ దేవుని యొద్దకే చేరు
నీకంటూ ఏముందిలే (2)
నీకంటూ ఏముందిలే ||మార్పుచెందవా||

Maarpuchendavaa Neevu Marpuchendavaa
Nee Brathuku Maarchukovaa (2)
Anukoola Samayam Idiyenani Erigi
Maaru Manassunuu Pondavaa (2)

Ennaallu Neevu Jeevinchinaagaani
Emunnadi Ee Lokamlo
Innallu Neevu Chesina Kriyalannitiki
Theerpunnadi Pai Lokamlo (2)
Theerpu Dinamunanduna Aayana Mundu Neevu
Niliche Dhairyam Neekundaa (2)
Niliche Dhairyam Neekundaa ||Maarpuchendavaa||

Digambarigaane Vachchaavu Neevu
Digambarigaa Pothaavu
Mannaina Neevu Mannai Pothaavu
Edo Oka Dinamanduna (2)
Nee Aasthi Anthasthu Nee Anda Chandaalu
Neeventa Raavennadu (2)
Neeventa Raavennadu ||Maarpuchendavaa||

Aathmani Kaaka Dehaanni Champe
Manushulake Bhayapadakayyaa
Aathmatho Paatu Nee Dehaanni Champe
Devunike Bhayapadavayyaa (2)
Devudichchina Aathma Devuni Yoddake Cheru
Neekantu Emundile (2)
Neekantu Emundile ||Maarpuchendavaa||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply