యేసు గొరియ పిల్లను నేను

పాట రచయిత:
Lyricist:


యేసు గొరియ పిల్లను నేను
వధకు తేబడిన గొరియ పిల్లను (2)
దినదినము చనిపోవుచున్నాను
యేసు క్రీస్తులో బ్రతుకుతున్నాను (2)       ||యేసు గొరియ||

నా తలపై ముళ్ళు గుచ్చబడినవి
నా తలంపులు ఏడుస్తున్నవి (2)
నా మోమున ఉమ్మి వేయబడినది
నా చూపులు తల దించుకున్నవి (2)       ||యేసు గొరియ||

నా చేతుల సంకెళ్ళు పడినవి
నా రాతలు చెరిగిపోతున్నవి (2)
నా కాళ్ళకు మేకులు దిగబడినవి
నా నడకలు రక్త సిక్తమైనవి (2)      ||యేసు గొరియ||

Yesu Goriya Pillanu Nenu
Vadhaku Thebadina Goriya Pillanu (2)
Dinadinamu Chanipovuchunnaanu
Yesu Kreesthulo Brathukuthunnaanu (2)       ||Yesu Goriya||

Naa Thalapai Mullu Guchchabadinavi
Naa Thalampulu Edusthunnavi (2)
Naa Momuna Ummi Veyabadinadi
Naa Choopulu Thala Dinchukunnavi (2)     ||Yesu Goriya||

Naa Chethula Sankellu Padinavi
Naa Raathalu Cherigipothunnavi (2)
Naa Kaallaku Mekulu Digabadinavi
Naa Nadakalu Raktha Sikthamainavi (2)      ||Yesu Goriya||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply