వర్ణించలేను వివరించలేను

పాట రచయిత:
Lyricist:


వర్ణించలేను వివరించలేను
యేసయ్యా నీవు నాకు చేసిన మేలు (2)
యేసయ్యా నీవు నాకు చేసిన మేలు (2)

పాపినైన నా కొరకు ప్రాణమిచ్చినావు
పాడైపోయిన నన్ను బాగు చేసినావు (2)
ఏమని వర్ణింతును – ఋణం ఎలా తీర్చను       ||యేసయ్యా||

అంధకారమైన నాకు వెలుగునిచ్చినావు
ఆఖరి బొట్టు వరకు రక్తమిచ్చినావు (2)
ఏమని వర్ణింతును – ఋణం ఎలా తీర్చను       ||యేసయ్యా||

తోడు లేక నీడ లేక తిరుగుచున్న నన్ను
ఆదరించినావు ఓదార్చినావు (2)
ఏమని వర్ణింతును – ఋణం ఎలా తీర్చను        ||యేసయ్యా||

Varninchalenu Vivarinchalenu
Yesayyaa Neevu Naaku Chesina Melu (2)
Yesayyaa Neevu Naaku Chesina Melu (2)

Paapinaina Naa Koraku Praanamichchinaavu
Paadaipoyina Nannu Baagu Chesinaavu (2)
Emani Varninthunu – Runam Elaa Theerchanu       ||Yesayyaa||

Andhakaaramaina Naaku Velugunichchinaavu
Aakhari Bottu Varaku Rakthamichchinaavu (2)
Emani Varninthunu – Runam Elaa Theerchanu       ||Yesayyaa||

Thodu Leka Needa Leka Thiruguchunna Nannu
Aadarinchinaavu Odaarchinaavu (2)
Emani Varninthunu – Runam Elaa Theerchanu       ||Yesayyaa||

 

 

FavoriteLoadingAdd to favorites

3 comments

    1. Praise the Lord Brother!
      I have added YouTube video of this song. Will see if I can find any better version.

Leave a Reply

%d bloggers like this: