కొండ కోన లోయలోతుల్లో

పాట రచయిత: ప్రభు భూషణ్
Lyricist: Prabhu Bushan

కొండ కోన లోయలోతుల్లో… ఓ ఓ
వినబడుతుంది నా యేసుని స్వరమే
తెలుసుకో నేస్తమా యేసే నిజ దైవం
ప్రభు యేసే మన రక్షణ ప్రాకారం || కొండ కోన ||

నీ హృదయమనే ద్వారమున నిలుచున్నాడు నా యేసు
హృదయమందు చేర్చుకో నేస్తమా (2)
ఏ స్థితికైనా చాలిన దేవుడు నా యేసేనయ్య
నీ స్థితిని ఎరిగిన దేవుడు నా యేసేనయ్య (2)
నీవు ఈ దినమందే యేసుని స్వరము వినుమన్నా (2)     ||కొండ కోన ||

ఆకాశానికి భూమికి మధ్య సిలువలో వేలాడెను నా యేసు
నిన్ను రక్షించాలని (2)
కలువరి సిలువలో తన రక్తమును కార్చెను యేసయ్య
తన రాజ్యములో నిను చేర్చుటకు పిలిచెను యేసయ్య (2)
నీవు ఈ దినమందే యేసుని స్వరము వినుమన్నా (2)     ||కొండ కోన ||

Konda Kona Loya Lothullo.. O O
Vinabaduthundi Naa Yesuni Swarame
Thelusuko Nesthamaa Yese Nija Daivam
Prabhu Yese Mana Rakshana Praakaaram ||Konda Kona||

Nee Hrudayamane Dwaaramuna Niluchunnaadu Naa Yesu
Hrudayamandu Cherchuko Nesthamaa (2)
Ae Sthithikainaa Chaalina Devudu Naa Yesenayya
Nee Sthithini Erigina Devudu Naa Yesenayya (2)
Neevu Ee Dinamane Yesuni Swaramu Vinumannaa (2)     ||Konda Kona||

Aakaashaaniki Bhoomiki Madhya Siluvalo Velaadenu Naa Yesu
Ninnu Rakshinchaalani (2)
Kaluvari Siluvalo Thana Rakthamunu Kaarchenu Yesayya
Thana Raajyamulo Ninu Cherchutaku Pilichenu Yesayya (2)
Neevu Ee Dinamande Yesuni Swaramu Vinumannna (2)    ||Konda Kona||

FavoriteLoadingAdd to favorites

Leave a Reply